Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Oleskeluoikeus

Työntekijät

EU-kansalaisella, joka on töissä toisessa EU-maassa, on oikeus asua siellä. Myös työnhakijalla on oikeus asua toisessa EU-maassa työnhakunsa ajan. (Katso oikeus työnhakuun)

Vastaanottajamaa voi edellyttää, että tällaiset toisesta EU-maasta tulevat työntekijät rekisteröityvät virallisesti maan asukkaiksi. (Katso direktiivi 2004/38/EY)

Muut oikeudelliset tai hallinnolliset muodollisuudet riippuvat oleskelun kestosta eli siitä, onko työntekijä maassa kolme kuukautta tai vähemmän, yli kolme kuukautta vai pysyvästi.

Perheenjäsenet

Seuraavilla työntekijän perheenjäsenillä on omasta kansallisuudestaan riippumatta oikeus oleskella samassa maassa:

  • puoliso
  • rekisteröity kumppani (jos vastaanottajamaan lainsäädännössä rekisteröidyt parisuhteet rinnastetaan avioliittoon)
  • alle 21-vuotiaat ja muut huollettavat jälkeläiset, myös puolison tai kumppanin
  • huollettavat sukulaiset ylenevässä polvessa (esim. vanhemmat ja isovanhemmat), myös puolison tai kumppanin

EU-maiden on myös helpotettava seuraavien henkilöiden maahantuloa ja oleskelua:

  • muut perheenjäsenet, jotka ovat työntekijän huollettavina tai asuvat samassa taloudessa
  • muut perheenjäsenet, jotka tarvitsevat henkilökohtaista hoitoa vakavien terveyssyiden takia
  • kumppani, jonka kanssa työntekijä todistetusti on pysyvässä suhteessa.

Jos tietyt edellytykset täyttyvät, perheenjäsenten oleskeluoikeus säilyy myös avioliiton purkautuessa avioeron tai mitätöinnin seurauksena, rekisteröidyn parisuhteen päättyessä ja työntekijän kuollessa tai poistuessa maasta.

Hallinnolliset muodollisuudet

Aiheeseen liittyvät uutiset

Ei uutisia tästä aiheesta kuuden viime kuukauden aikana.

Jaa tämä sivu