Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Dreptul de şedere

Lucrători

Persoanele care lucrează într-un alt stat membru au drept de şedere în ţara respectivă. Acelaşi lucru este valabil şi pentru cei care îşi caută un loc de muncă (secţiunea Dreptul de a căuta un loc de muncă).

Ţara gazdă le poate cere acestor „lucrători migranţi” să se înscrie la autorităţile competente (Directiva 2004/38/CE).

Alte formalităţi legale şi administrative depind de durata sejurului (până la 3 luni, mai mult de 3 luni sau permanent).

Membrii de familie

Următoarele categorii de membrii ai familiei lucrătorului migrant, indiferent de naţionalitate, au drept de şedere în ţara respectivă :

  • soţul sau soţia
  • partenerul înregistrat (cu condiţia ca ţara gazdă să considere parteneriatul înregistrat ca fiind echivalent cu căsătoria)
  • descendenţii direcţi în vârstă de cel mult 21 de ani sau care se află în întreţinerea sa
  • descendenţii direcţi pe linie ascendentă aflaţi în întreţinerea sa (ex.părinţi, bunici).

De asemenea, statele membre trebuie să faciliteze intrarea şi şederea pe teritoriul lor pentru următoarele persoane:

  • alţi membrii de familie care se află în întreţinerea sau sunt membri ai gospodăriei lucrătorului
  • alţi membrii de familie cu probleme grave de sănătate care necesită îngrijiri din partea lucrătorului
  • partenerul de viaţă al lucrătorului, cu care acesta are o relaţie durabilă. 

În caz de divorţ, anulare a căsătoriei, încetare a parteneriatului înregistrat, deces sau plecare a lucrătorului din ţara respectivă, membrii familiei îşi pot păstra dreptul de şedere, în anumite condiţii.

Formalităţi administrative 

Regatul Unit

Toată legislația UE, din toate domeniile de politică, va fi în continuare aplicabilă Regatului Unit și în Regatul Unit pe durata perioadei de tranziție. În prezent, se prevede ca perioada de tranziție să se încheie la 31 decembrie 2020.

Nicio știre relevantă în ultimele șase luni.

Distribuiți pagina