Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Dreptul de şedere

Lucrători

Persoanele care lucrează într-un alt stat membru au drept de şedere în ţara respectivă. Acelaşi lucru este valabil şi pentru cei care îşi caută un loc de muncă (secţiunea Dreptul de a căuta un loc de muncă).

Ţara gazdă le poate cere acestor „lucrători migranţi” să se înscrie la autorităţile competente (Directiva 2004/38/CE).

Alte formalităţi legale şi administrative depind de durata sejurului (până la 3 luni, mai mult de 3 luni sau permanent).

Membrii de familie

Următoarele categorii de membrii ai familiei lucrătorului migrant, indiferent de naţionalitate, au drept de şedere în ţara respectivă :

  • soţul sau soţia
  • partenerul înregistrat (cu condiţia ca ţara gazdă să considere parteneriatul înregistrat ca fiind echivalent cu căsătoria)
  • descendenții cu vârsta sub 21 de ani sau care se află în întreținere, inclusiv cei ai soțului/soției sau ai partenerului/partenerei
  • rude pe linie ascendentă aflate în întreținere (de exemplu, părinți, bunici), inclusiv cei ai soțului/soției sau ai partenerului/partenerei

De asemenea, statele membre trebuie să faciliteze intrarea şi şederea pe teritoriul lor pentru următoarele persoane:

  • alţi membrii de familie care se află în întreţinerea sau sunt membri ai gospodăriei lucrătorului
  • alţi membrii de familie cu probleme grave de sănătate care necesită îngrijiri din partea lucrătorului
  • partenerul de viaţă al lucrătorului, cu care acesta are o relaţie durabilă. 

În caz de divorţ, anulare a căsătoriei, încetare a parteneriatului înregistrat, deces sau plecare a lucrătorului din ţara respectivă, membrii familiei îşi pot păstra dreptul de şedere, în anumite condiţii.

Formalităţi administrative 

Nicio știre relevantă în ultimele șase luni.

Distribuiți pagina