Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Rätten till bosättning

Arbetstagare

Om du är anställd i ett EU-land har du också rätt att bo där. Arbetssökande får också stanna i landet under tiden som de söker jobb (se rätten att söka arbete).

Värdlandet kan kräva att ”migrerande arbetstagare från EU” ska registrera sig som bosatta i landet (se direktiv 2004/38/EG).

Andra juridiska och administrativa formaliteter beror på hur länge du stannar – högst tre månader, över tre månader eller permanent.

Familjemedlemmar

Följande medlemmar av arbetstagarens familj har rätt att bosätta sig i samma land , oavsett vilket land de själva kommer från:

  • Make/maka.
  • Registrerad partner (förutsatt att värdlandet likställer registrerade partnerskap med äktenskap).
  • Barn under 21 år eller äldre barn som är ekonomiskt beroende, inklusive barn till maken/makan eller partnern.
  • Släktingar i rakt uppstigande led (t.ex. föräldrar och far- och morföräldrar) som är ekonomiskt beroende, inklusive släktingar till maken/makan eller partnern.

EU-länderna måste dessutom underlätta inresa och vistelse för följande personer:

  • Andra familjemedlemmar som försörjs av arbetstagaren eller ingår i hushållet.
  • Andra familjemedlemmar som kräver personlig omvårdnad på grund av allvarliga hälsoproblem.
  • En partner som bevisligen har ett fast förhållande med arbetstagaren. 

På vissa villkor kan familjemedlemmarna behålla sina uppehållsrätt även om förutsättningarna ändras på grund av skilsmässa, annullering av äktenskap, upplösning av registrerat partnerskap eller på grund av att arbetstagaren avlider eller lämnar värdlandet.

Administrativa formaliteter

Inga nyheter i ämnet de senaste sex månaderna.

Dela den här sidan