Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Retten til ophold

Arbejdstagere

Folk, der arbejder i et andet EU-land, har ret til at bo i landet. Jobsøgende har også lov til at bo i et andet land, mens de leder efter arbejde. (Se retten til at søge arbejde)

Værtslandet kan kræve, at "vandrende arbejdstagere fra EU" lader sig registrere som bosiddende. (Se direktiv 2004/38/EF)

Andre juridiske og administrative formaliteter afhænger af, hvor længe man bliver i et land – op til 3 måneder, over tre måneder eller permanent.

Familiemedlemmer

Følgende medlemmer af en arbejdstagers familie har ret til at opholde sig i det samme land, uanset hvor de selv kommer fra:

  • ægtefælle
  • registreret partner (hvis værtslandet anerkender registreret partnerskab som sidestillet med ægteskab)
  • børn og børnebørn, som ikke er fyldt 21 år, eller som er forsørgelsesberettigede, herunder ægtefællens eller partnerens børn og børnebørn
  • forsørgelsesberettigede slægtninge i opstigende linje (f.eks. forældre eller bedsteforældre), herunder ægtefællens eller partnerens slægtninge

Medlemslandene skal desuden give følgende personer mulighed for at rejse ind i landet og bosætte sig:

  • andre familiemedlemmer, som forsørges af arbejdstageren eller indgår i husstanden
  • andre familiemedlemmer, der har brug for personlig pleje som følge af alvorlige helbredsproblemer
  • en partner, som bevisligt har et fast forhold til arbejdstageren.

Under visse omstændigheder kan familiemedlemmer bevare deres opholdsret efter skilsmisse, ophævelse af ægteskab, afslutning af registreret partnerskab eller arbejdstagerens død eller udrejse af landet. 

Administrative formaliteter

Del denne side