Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Verblijfsrecht

Werknemers

Mensen die in een ander EU-land werken, hebben het recht daar te wonen. Werkzoekenden mogen ook tijdens het zoeken naar werk in een ander land verblijven. (Zie Het recht om werk te zoeken)

Het gastland kan van hen verlangen dat ze zich als "migrerende werknemer uit de EU" bij de bevoegde autoriteiten inschrijven. (Zie Richtlijn 2004/38/EG)

Andere wettelijke en administratieve formaliteiten zijn afhankelijk van de duur van het verblijf (tot 3 maanden, langer dan 3 maanden of permanent).

Gezinsleden

De volgende gezinsleden van een werknemer hebben, ongeacht hun nationaliteit, het recht om in hetzelfde land te wonen:

  • echtgenoot/echtgenote
  • geregistreerde partner (mits het gastland het geregistreerde partnerschap als equivalent van het huwelijk accepteert)
  • kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen, ook van de echtgenoot of partner, die jonger dan 21 jaar of financieel afhankelijk zijn
  • ouders, grootouders of overgrootouders, ook van de echtgenoot of partner, die financieel afhankelijk zijn

EU-landen moeten ook de toegang en het verblijf vergemakkelijken van>:

  • andere gezinsleden die ten laste zijn of tot het huishouden van de werknemer behoren
  • andere gezinsleden die om ernstige gezondheidsredenen persoonlijke verzorging nodig hebben
  • een partner die een aantoonbaar duurzame relatie heeft met de werknemer

Onder bepaalde voorwaarden behouden gezinsleden het verblijfsrecht in geval van een echtscheiding, de beëindiging van een geregistreerd partnerschap, het overlijden of het vertrek van de werknemer.

Administratieve formaliteiten

Relevant nieuws

Geen nieuws in de laatste zes maanden.

Delen