Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Teisė gyventi kitoje šalyje

Darbuotojai

Kitoje ES šalyje dirbantys asmenys turi teisę toje šalyje gyventi. Darbo ieškantiems asmenims leidžiama likti kitoje šalyje tol, kol jie ieško darbo. (Žr. Teisė ieškoti darbo“).

Priimančioji šalis gali reikalauti, kad vadinamieji ES darbuotojai migrantai užsiregistruotų valdžios institucijose kaip tos šalies gyventojai. (Žr. Direktyvą 2004/38/EB).

Kiti teisiniai ir administraciniai formalumai priklauso nuo gyvenimo šalyje trukmės – ar joje gyvenama trumpiau kaip 3 mėnesius, ilgiau kaip 3 mėnesius, ar nuolat.

Šeimos nariai

Šie darbuotojo šeimos nariai turi teisę gyventi toje pačioje šalyje] kaip darbuotojas, nesvarbu, kokios šalies piliečiai jie yra:

  • sutuoktinis;
  • registruotas partneris (jei pagal priimančiosios šalies teisės aktus registruota partnerystė prilygsta santuokai);
  • jaunesni kaip 21 m. arba išlaikomi palikuonys, įskaitant sutuoktinio arba partnerio palikuonis ar išlaikytinius;
  • vyresnės kartos išlaikomi giminaičiai pagal tiesioginę giminystės liniją (pvz., tėvai, seneliai), įskaitant sutuoktinio arba partnerio išlaikomus giminaičius pagal tiesioginę giminystės liniją.

Be to, ES šalys turi sudaryti palankias sąlygas atvykti į šalį ir joje apsigyventi:

  • kitiems šeimos nariams, kuriuos darbuotojas išlaiko arba kurie yra jo namų ūkio nariai;
  • kitiems šeimos nariams, kuriais reikia rūpintis dėl rimtų sveikatos problemų;
  • partneriui, kuris įrodo, kad jo ryšys su darbuotoju ilgalaikis. 

Jei išsiskiriama, santuoka pripažįstama negaliojančia, registruota partnerystė nutraukiama, darbuotojas miršta arba išvyksta, šeimos nariams, laikantis tam tikrų sąlygų, teisė gyventi šalyje gali būti palikta.

Administraciniai formalumai

Per paskutinius šešis mėnesius susijusių naujienų nebuvo.

Bendrinti šį puslapį