Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve)

© Getty Images

Jak uvedla předsedkyně von der Leyenová ve svém projevu o stavu Unie v roce 2021, Evropa musí zvýšit podporu těm, kteří se potýkají s problémy a již propadli sítem systému – mladým lidem, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání či odborné přípravy (NEET).

Komise proto zavede novou iniciativu s názvem ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve) s cílem pomoci těmto mladým lidem najít cestu na trh práce, zejména pak nejvíce znevýhodněným osobám ve věku 18–30 let – těm, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání či odborné přípravy a kteří jsou na tom nejhůře: z individuálních nebo strukturálních důvodů (např. kvůli zdravotnímu postižení, dlouhodobé nezaměstnanosti, nedostatečným školním výsledkům/odborným dovednostem, letům stráveným migrací) mají malou šanci získat zaměstnání či odbornou přípravu.

ALMA nabídne účastníkům:

 • pobyt v zahraničí pod odborným dohledem po dobu 2 až 6 měsíců (v jiném členském státě EU)
 • komplexní projektový cyklus zahrnující koučování a poradenství v každé fázi

Cílem je, aby se posílila šance těchto mladých lidí na začlenění v jejich domovské zemi a aby si zlepšili dovednosti, znalosti a zkušenosti a dostali příležitost vytvořit si na různých místech v Evropě nové vazby. Konečným cílem je, aby se integrovali do společnosti a našli své místo na trhu práce.

Touto novou iniciativou Komise znovu potvrzuje svůj závazek zakotvený v evropském pilíři sociálních práv, tj. podporovat provádění tzv. posílené záruky pro mladé lidi přijaté v roce 2020 a vytvářet rovné příležitosti tím, že nabídne aktivní podporu při začleňování znevýhodněných mladých lidí na trh práce a do společnosti v jejich domovské zemi.

K čemu iniciativa ALMA slouží?

ALMA má posílit sociální inovace, které Německo zavedlo od roku 2008 (IdA, Integration durch Ausbildung), kterou v roce 2012 převzala nadnárodní síť 15 členských států podporovaná ESF a poté od roku 2015 prostřednictvím nadnárodní koordinované výzvy v rámci Evropského sociálního fondu.

ALMA bude realizována v rámci Evropského sociálního fondu plus (ESF+) členskými státy a na úrovni EU za podpory Evropské komise.

Doplní stávající programy na podporu mobility mladých lidí, jako je Erasmus Plus nebo Evropský sbor solidarity, protože bude sloužit skupině mladých lidí, které tyto programy nezachycují.

Komu je iniciativa určena

ALMA je přeshraniční program mobility mládeže, jenž změní život znevýhodněných mladých lidí, kteří nemají zaměstnání ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy. Zaměřuje se na mladé lidi, kteří:

 • mají potíže si najít zaměstnání
 • jsou dlouhodobě nezaměstnaní
 • mají nedostatečné školní výsledky nebo odborné dovednosti
 • pocházejí z přistěhovaleckého prostředí
 • jsou postižení

Jakou podporu bude nabízet

 1. před svým pobytem v zahraničí projdou účastníci intenzivní individuální odbornou přípravou ve své domovské zemi
 2. účastníkům bude nabídnuta stáž pod odborným dohledem včetně pracovní zkušenosti a doprovodnými mentorskými službami po dobu 2 až 6 měsíců v jiném členském státě EU
 3. po návratu bude jejich podpora pokračovat, aby byli nasměrováni k využití nově získaných dovednosti v domovské zemi s cílem získat zaměstnání nebo se dále vzdělávat

V jaké výši budou hrazeny náklady

Finanční prostředky z ESF+ pomohou pokrýt náklady na:

 • cestu
 • pojištění
 • sociální zabezpečení
 • základní potřeby, jako je strava a ubytování
 • koučování a poradenství před pobytem v zahraničí, v jeho průběhu a po něm

Jak se přihlásit

Účastníci budou vybrání v rámci programů ESF+ členských států a regionů EU, které provádějí iniciativu ALMA v rámci svých programů ESF+ od roku 2022 a dále.

Další informace budou k dispozici v brzké době. Mezitím mohou řídící orgány a organizace, které mají zájem o účast, kontaktovat: EMPL-ALMA@ec.europa.eu 

Sdílet tuto stránku