Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve)

© Getty Images

După cum a declarat președinta von der Leyen în discursul său din 2021 privind starea Uniunii, Europa trebuie să consolideze sprijinul acordat persoanelor care se confruntă cu dificultăți și rămân în urmă, în special tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nici nu urmează un program educațional sau de formare (NEET).

Prin urmare, Comisia va institui o nouă inițiativă denumită ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve – Țintește, Învață, Stăpânește, Obține). Scopul său este să îi ajute pe acești tineri să își găsească drumul către piața muncii, în special pe cei mai dezavantajați din categoria NEET, cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, cărora le este greu să obțină acces la un loc de muncă sau la formare din motive individuale sau structurale (handicap, șomaj de lungă durată, performanțe școlare/competențe profesionale insuficiente, context de migrație etc.).

ALMA le va oferi participanților:

  • un sejur supravegheat în străinătate pe o perioadă cuprinsă între 2 și 6 luni, în alt stat membru al UE
  • un ciclu de proiect complet, care implică îndrumare și consiliere în fiecare etapă

ALMA va contribui astfel la incluziunea acestor tineri în țara de origine, îmbunătățindu-le competențele, cunoștințele și experiența și oferindu-le șansa de a-și crea contacte în întreaga Europă. Obiectivul final este de a favoriza incluziunea socială a tinerilor și de a le oferi acestora posibilitatea de a-și găsi un loc de muncă.

Prin această nouă inițiativă, Comisia își reafirmă angajamentul asumat în cadrul Pilonului european al drepturilor sociale, acela de a sprijini punerea în aplicare a Garanției pentru tineret consolidate, adoptată în 2020 și de a crea oportunități egale, oferind sprijin activ pentru integrarea tinerilor defavorizați pe piața forței de muncă și în societate, în țara lor de origine.

Ce este ALMA

ALMA vizează extinderea inovării sociale implementate de Germania începând din 2008 (IdA, Integration durch Ausbildung), preluată în 2012 de o rețea transnațională formată din 15 state membre și sprijinită de FSE și începând din 2015 de o cerere de propuneri coordonată la nivel transnațional în cadrul Fondului social european.

ALMA va fi implementată în baza Fondului social european Plus (FSE+) de către statele membre și va fi sprijinită de Comisia Europeană la nivelul UE.

Această inițiativă va completa programele existente de sprijinire a mobilității tinerilor, cum ar fi Erasmus Plus sau Corpul european de solidaritate, adresându-se tinerilor care nu beneficiază de aceste programe.

Pentru cine este inițiativa?

ALMA este un program de mobilitate transfrontalieră a tinerilor, care va transforma viețile tinerilor defavorizați care nu sunt încadrați profesional și nici nu urmează un program educațional sau de formare. Ea se adresează tinerilor care:

  • întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă
  • se află în șomaj de lungă durată
  • nu au rezultate școlare sau competențe profesionale suficiente
  • provin din familii de migranți
  • sau suferă de un handicap.

Ce sprijin se va oferi?

  1. Înainte de a pleca în străinătate, tinerii vor beneficia de formare personalizată intensivă în țara lor de origine.
  2. Odată ajunși în alt stat membru al UE, vor lua parte la un stagiu profesional supravegheatînsoțit de servicii de mentorat, pe o perioadă cuprinsă între 2 și 6 luni.
  3. La întoarcerea în țara de origine, cu ajutorul unui sprijin continuu, își vor utiliza competențele nou-dobândite pentru a obține un loc de muncă sau pentru a-și continua studiile.

Ce costuri vor fi acoperite?

Fondurile FSE+ vor contribui la acoperirea costurilor legate de:

  • călătorie
  • asigurare
  • securitate socială
  • nevoi de bază, cum ar fi hrana și cazarea
  • îndrumare și consiliere înainte de plecare, în timpul șederii în străinătate și la întoarcerea în țara de origine.

Cum se fac înscrierile?

Participanții vor fi identificați în cadrul programelor FSE+ ale statelor membre și ale regiunilor din UE care pun în aplicare inițiativa ALMA în baza programelor lor FSE+ începând cu 2022.

Mai multe informații vor fi disponibile în curând. Între timp, autoritățile competente și organizațiile interesate să participe pot scrie la adresa: EMPL-ALMA@ec.europa.eu 

Distribuiți pagina