Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve)

© Getty Images

Η Ευρώπη πρέπει να εντείνει τη στήριξη που παρέχεται σε όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όσους έχουν ξεχαστεί πίσω –τους νέους που δεν εργάζονται, που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ), όπως δήλωσε η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης το 2021 .

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή θα θέσει σε εφαρμογή μια νέα πρωτοβουλία με την ονομασία ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve) με στόχο να βοηθήσει τους νέους να βρουν το δρόμο τους προς την αγορά εργασίας συνδυάζοντας την υποστήριξη για:

 • εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση ή απασχόληση στη χώρα καταγωγής τους
 • με την τοποθέτηση σε θέση εργασίας σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Στόχος είναι να βελτιωθούν οι δεξιότητες, οι γνώσεις και η εμπειρία τους και να τους δοθεί η ευκαιρία να δημιουργήσουν νέες διασυνδέσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο απώτερος στόχος είναι να βρουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας και να ενταχθούν στην κοινωνία.

Με τη νέα αυτή τη νέα πρωτοβουλία, η Επιτροπή επιβεβαιώνει τη δέσμευση που έχει αναλάβει στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και τη δημιουργία ίσων ευκαιριών παρέχοντας ενεργό στήριξη στον τομέα της απασχόλησης, ιδίως για τους μειονεκτούντες νέους.

Το πρόγραμμα ALMA θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου + (ΕΚΤ +) με εκτιμώμενο προϋπολογισμό ύψους 15 εκατ. ευρώ μέσα στο πρώτο έτος. Θα συμπληρώσει τα υφιστάμενα προγράμματα για τη στήριξη της κινητικότητας των νέων όπως το Erasmus Plus ή το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης έχοντας ως αποδέκτες μια ομάδα νέων που δεν καλύπτονται από τα εν λόγω προγράμματα.

Σε ποιους απευθύνεται

Το ALMA είναι ένα διασυνοριακό πρόγραμμα κινητικότητας νέων που θα μεταμορφώσει τις ζωές των μειονεκτούντων νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Απευθύνεται σε νέους οι οποίοι:

 • δυσκολεύονται να βρουν εργασία
 • είναι μακροχρόνια άνεργοι
 • έχουν ανεπαρκείς σχολικές επιδόσεις ή ανεπαρκείς επαγγελματικές δεξιότητες
 • προέρχονται από οικογένειες μεταναστών
 • ή είναι άτομα με αναπηρία

Τι είδους στήριξη θα προσφέρει;

 1. Πριν από την παραμονή τους στο εξωτερικό, οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν εντατική εξατομικευμένη κατάρτιση στη χώρα καταγωγής τους
 2. Στους συμμετέχοντες θα προσφερθεί εποπτευόμενη τοποθέτηση σε θέση εργασίας με συνοδευτικές υπηρεσίες καθοδήγησης για περίοδο 2 έως 6 μηνών σε άλλο κράτος μέλος σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.
 3. Μετά την επιστροφή τους θα λάβουν καθοδήγηση μέσω συνεχιζόμενης υποστήριξης και θα χρησιμοποιούν τις δεξιότητες που απέκτησαν στη χώρα τους για να αποκτήσουν απασχόληση ή περαιτέρω εκπαίδευση.

Ποια έξοδα καλύπτονται;

Τα κονδύλια του ΕΚΤ + θα συμβάλουν στην κάλυψη των ακόλουθων εξόδων:

 • ταξιδιού
 • ασφαλίσεων
 • κοινωνικής ασφάλισης
 • βασικών αναγκών όπως διατροφή και διαμονή
 • καθοδήγησης και παροχής συμβουλών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την παραμονή στο εξωτερικό

Επιπλέον, οι εταιρείες μπορούν να προσφέρουν στους συμμετέχοντες μισθό κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους.

Πώς θα υποβάλετε αίτηση

Το πρόγραμμα ALMA βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της ανάπτυξης και καταρτιστεί σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται εδώ. Στο μεταξύ, οι διαχειριστικές αρχές και οι οργανισμοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να επικοινωνήσουν με: EMPL-G1-UNIT@ec.europa.eu

Διαδώστε αυτή τη σελίδα