Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve)

© Getty Images

Priekšsēdētāja fon der Leiena savā runā par stāvokli Savienībā 2021. gadā norādīja, ka Eiropai ir aktīvāk jāatbalsta tie, kas ir grūtības, kurus sistēma nepamana (NEET), — jaunieši, kas nestrādā, nemācās un neapgūst arodu.

Tādēļ Komisija nāks klajā ar jaunu iniciatīvu, kuras nosaukums ir ALMA (no angļu vārdiem Aim, Learn, Master, Achieve jeb tiekties, mācīties, apgūt un sasniegt), kuras mērķis ir palīdzēt šiem jauniešiem atrast ceļu darba tirgū, piedāvājot atbalstu, kurā

 • atbalsts mācībām, arodapmācībai vai nodarbinātībai viņu valstī tiek kombinēts ar
 • darba praksi citā ES valstī.

Mērķis ir uzlabot viņu prasmes, zināšanas un pieredzi un dot viņiem iespēju veidot jaunus sakarus visā Eiropā. Savukārt galīgais (vispārīgais) mērķis ir panākt, ka viņi atrod savu vietu darba tirgū un integrējas sabiedrībā.

Ar šo jauno iniciatīvu Komisija atkārtoti apliecina savu Eiropas sociālo tiesību pīlārā pausto apņemšanos novērst nevienlīdzību un radīt visiem vienādas iespējas, piedāvājot aktīvu atbalstu nodarbinātībai, jo īpaši — nelabvēlīgā situācijā esošiem jauniešiem.

Programmu ALMA īstenos, izmantojot Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) līdzekļus, un tās aptuvenais budžets pirmajā gadā ir 15 miljoni eiro. Tā papildinās jau esošās programmas, kas atbalsta jauniešu mobilitāti, piemēram, tādas kā “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpuss, pievēršoties tiem jauniešiem, kurus līdzšinējās programmas nav spējušas iesaistīt.

Kam šī programma paredzēta

ALMA ir jauniešiem domāta mobilitātes shēma, kas pārveidos tādu nelabvēlīgā situācijā esošu jauniešu dzīvi, kuri nestrādā, nemācās un neapgūst arodu. Tā paredzēta jauniešiem,

 • kam ir grūtības atrast darbu,
 • kuri ilgstoši ir bez darba,
 • kuru sasniegumi skolā vai arodprasmes ir nepietiekamas,
 • kas nāk no migrantu vides
 • vai kuriem ir invaliditāte.

Kāds atbalsts tiks piedāvāts

 1. Pirms došanās uz ārzemēm dalībnieki saņems intensīvu individuāli pielāgotu apmācību savā valstī.
 2. Viņiem piedāvās uzraudzītu darba praksi un mentora pakalpojumus 2–6 mēnešus ilgam periodam citā ES dalībvalstī.
 3. Pēc atgriešanās viņiem sniegs nepārtrauktu atbalstu, lai jauniegūtās prasmes viņi izmantotu savā valstī, proti, dabūtu darbu vai turpinātu mācības.

Kā tiks segti izdevumi

Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) segs izdevumus šādām vajadzībām:

 • ceļošana,
 • apdrošināšana,
 • sociālais nodrošinājums,
 • pamatvajadzības, piemēram, pārtika un miteklis,
 • apmācība un konsultēšana pirms un pēc uzturēšanās ārzemēs, kā arī tās laikā.

Uzņēmumi papildus var dalībniekiem piedāvāt algu darba prakses laikā.

Pieteikšanās kārtība

Programma ALMA pašlaik tiek izstrādāta. Tā tiks veidota sadarbībā ar dalībvalstīm un sociālajiem partneriem.

Drīz būs pieejama plašāka informācija. Kamēr tas vēl nav noticis, pārvaldes iestādes un organizācijas, kas interesējas par dalību, var sazināties ar Komisiju pa e-pastu: EMPL-G1-UNIT@ec.europa.eu

Ieteikt šo lapu: