Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve)

© Getty Images

Priekšsēdētāja fon der Leiena savā runā par stāvokli Savienībā 2021. gadā norādīja, ka Eiropai ir aktīvāk jāatbalsta tie, kam ir grūtības, kurus sistēma nepamana (NEET), — jaunieši, kas nestrādā, nemācās un neapgūst arodu.

Tālab Komisija ieviesīs jaunu iniciatīvu ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve – Orientācija, Mācības, Meistarība, Rezultāts). Tā ir paredzēta tam, lai palīdzētu šiem jauniešiem atrast savu vietu darba tirgū, jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošiem jauniešiem, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET) vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kuriem ir problēmas piekļūt darba pasaulei individuālu vai strukturālu iemeslu dēļ (piemēram, invaliditāte, ilgstošs bezdarbs, vājas sekmes skolā/profesionālās prasmes, migrācija).

ALMA piedāvās dalībniekiem:

 • 2 līdz 6 mēnešu ilgu uzraudzītu uzturēšanos citā ES dalībvalstī,
 • visaptverošu projekta ciklu, kas ietver atbalstu un padomus katrā posmā.

Mērķis ir veicināt jauniešu iekļautību viņu izcelsmes valstī, uzlabojot viņu prasmes, viņu zināšanas un viņu pieredzi un dodot viņiem iespēju veidot jaunus sakarus visā Eiropā. Galīgais mērķis ir panākt, ka šie jaunieši integrējas sabiedrībā un atrod savu vietu darba tirgū.

Ar šo jauno iniciatīvu Komisija vēlreiz apstiprina savu apņemšanos, kas tika izteikta Eiropas sociālo tiesību pīlārā, atbalstīt 2020. gadā pieņemtās pastiprinātās garantijas jauniešiem īstenošanu un veicināt vienlīdzīgas iespējas, piedāvājot aktīvu atbalstu nelabvēlīgā situācijā esošu jauniešu iekļaušanai darba tirgū un sabiedrībā viņu izcelsmes valstī.

Kas ir ALMA

Iniciatīvas ALMA mērķis ir paplašināt kopš 2008. gada Vācijas īstenoto sociālo inovāciju (IdA, Integration durch Ausbildung), kuru 2012. gadā pārņēma transnacionāls, ESF atbalstīts 15 dalībvalstu tīkls — un no 2015. gada — Eiropas Sociālā fonda izziņota starptautiska koordinēta uzaicinājuma ietvaros.

To Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) ietvaros īstenos dalībvalstis, un Eiropas Komisija to atbalstīs ES līmenī.

Tā papildinās jau esošās programmas, kas atbalsta jauniešu mobilitāti, piemēram, tādas kā “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpuss, pievēršoties tiem jauniešiem, kurus līdzšinējās programmas nav spējušas iesaistīt.

Kam šī programma paredzēta

ALMA ir jauniešiem domāta mobilitātes shēma, kas pārveidos tādu nelabvēlīgā situācijā esošu jauniešu dzīvi, kuri nestrādā, nemācās un neapgūst arodu. Tā paredzēta jauniešiem,

 • kam ir grūtības atrast darbu,
 • kuri ilgstoši ir bez darba,
 • kuru sasniegumi skolā vai arodprasmes ir nepietiekamas,
 • kas nāk no migrantu vides
 • vai kuriem ir invaliditāte.

Kāds atbalsts tiks piedāvāts

 1. Pirms došanās uz ārzemēm dalībnieki saņems intensīvu individuāli pielāgotu apmācību savā valstī.
 2. Viņiem piedāvās uzraudzītu uzturēšanos, ieskaitot darba praksi un mentora pakalpojumus, 2–6 mēnešus ilgam periodam citā ES dalībvalstī.
 3. Pēc atgriešanās viņiem sniegs nepārtrauktu atbalstu, lai jauniegūtās prasmes viņi izmantotu savā valstī, proti, dabūtu darbu vai turpinātu mācības.

Kā tiks segti izdevumi

Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) segs izdevumus šādām vajadzībām:

 • ceļošana,
 • apdrošināšana,
 • sociālais nodrošinājums,
 • pamatvajadzības, piemēram, pārtika un miteklis,
 • apmācība un konsultēšana pirms un pēc uzturēšanās ārzemēs, kā arī tās laikā.

Pieteikšanās kārtība

Dalībnieki tiks identificēti ESF+ programmu ietvaros ES dalībvalstīs un reģionos, kas īsteno iniciatīvu ALMA saskaņā ar savām ESF+ programmām, sākot no 2022. gada.

Drīz būs pieejama plašāka informācija. Kamēr tas vēl nav noticis, pārvaldes iestādes un organizācijas, kas interesējas par dalību, var sazināties ar Komisiju pa e-pastu: EMPL-ALMA@ec.europa.eu 

Ieteikt šo lapu: