Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve)

© Getty Images

EU måste satsa mer på att hjälpa unga som har kommit i kläm i systemet och som varken arbetar eller studerar. Det budskapet levererade kommissionens ordförande Ursula von der Leyens i sitt tal om tillståndet i unionen 2021.

Därför håller kommissionen på att sjösätta ett nytt initiativ som kallas Alma (för Aim, Learn, Master, Achieve). Alma ska hjälpa unga i målgruppen att ta sig in på arbetsmarknaden, framför allt de mest missgynnade i åldern 18–30 år som varken arbetar eller studerar och som har svårt att få ett jobb eller komma in på en utbildning av individuella eller strukturella skäl (t.ex. på grund av de har en funktionsnedsättning, är långtidsarbetslösa, har otillräckliga skolresultat eller yrkeskunskaper eller har invandrarbakgrund).

Deltagarna i Alma får delta i

 • en handledarledd utlandsvistelse i mellan två och sex månader i ett annat EU-land
 • ett omfattande projekt med coachning och rådgivning i varje steg.

Målet är att främja deltagarnas inkludering i hemlandet genom att förbättra deras kompetens, kunskaper och erfarenheter och ge dem möjlighet att skaffa sig ett nätverk i EU. Slutmålet är att de ska integreras i samhället och finna sig till rätta på arbetsmarknaden.

Med det här nya initiativet bekräftar kommissionen sitt åtagande inom den europeiska pelaren för sociala rättigheter om att stödja genomförandet av den förstärkta ungdomsgaranti som antogs 2020, och skapa lika möjligheter genom aktivt stöd för att inkludera missgynnade unga på arbetsmarknaden och i samhället i deras hemländer.

Vad är Alma?

Alma handlar om att bygga vidare på en social innovation som Tyskland började genomföra 2008 (IdA, Integration durch Austausch). År 2012 plockades idén upp av ett nätverk med 15 EU-länder med stöd av Europeiska socialfonden (ESF) och sedan 2015 genomförs initiativet i form av en transnationell utlysning inom ESF.

Alma ska genomföras inom Europeiska socialfonden+ (ESF+) av EU-länderna med stöd av EU-kommissionen.

Initiativet ska komplettera andra EU-program som stöder utbyten för unga som Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren genom att rikta sig till en grupp som inte fångas in av de båda andra programmen.

Vem kan delta?

Alma är ett initiativ för ungdomsutbyten mellan EU-länderna med målet att förändra livet för missgynnade unga som varken arbetar eller studerar. Alma riktar sig till unga som

 • har svårt att hitta jobb
 • är långtidsarbetslösa
 • inte har tillräckliga betyg eller yrkeskunskaper
 • har invandrarbakgrund
 • eller har en funktionsnedsättning.

Vilket stöd får deltagarna?

 1. Innan de åker utomlands får deltagarna gå en skräddarsydd intensivkurs i sitt hemland.
 2. Deltagarna erbjuds en handledarledd vistelse som omfattar en praktikplats med mentorstöd i två till sex månader i ett annat EU-land
 3. Efter utlandsvistelsen får de fortsatt stöd och vägledning så att de kan använda sina nya färdigheter till att hitta ett jobb eller fortsätta att utbilda sig i hemlandet.

Vilka kostnader täcks?

Medel från ESF+ bidrar till kostnaderna för

 • resor
 • försäkring
 • sociala förmåner
 • grundläggande behov som mat och logi
 • coachning och rådgivning före, under och efter utlandsvistelsen.

Så ansöker du

Deltagarna kommer att utses enligt de nationella och regionala program inom ESF+ som genomför Alma från och med 2022.

Mer information kommer inom kort. Under tiden kan förvaltningsmyndigheter och organisationer som vill delta i programmet kontakta EMPL-ALMA@ec.europa.eu 

Dela den här sidan