Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve)

© Getty Images

EU måste satsa mer på att hjälpa unga som har kommit i kläm i systemet och som varken arbetar eller studerar. Det var kommissionsordförande Ursula von der Leyens budskap i hennes tal om tillståndet i unionen 2021.

Därför håller kommissionen på att sjösätta ett nytt initiativ som kallas Alma (för Aim, Learn, Master, Achieve, dvs. sikta, lära, bemästra och nå resultat). Alma ska hjälpa unga i målgruppen ta sig in på arbetsmarknaden genom att kombinera stöd till

 • allmän och yrkesinriktad utbildning eller jobb i hemlandet med
 • praktik i ett annat EU-land.

Syftet är att stärka de ungas kompetens, kunskap och erfarenhet och ge dem en möjlighet att skaffa sig ett nätverk i EU. Det slutliga målet är att de ska hitta sin plats på arbetsmarknaden och i samhället.

Med Alma bekräftar kommissionen sitt åtagande enligt den europeiska pelaren för sociala rättigheter att komma till rätta med ojämlikhet och skapa lika möjligheter genom att erbjuda aktiva arbetsmarknadsåtgärder, särskilt till missgynnade unga.

Alma ska genomföras med hjälp av Europeiska socialfonden+ (ESF+) och har en preliminär budget på 15 miljoner euro det första året. Initiativet ska komplettera andra EU-program som stöder utbyten för unga som Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren genom att rikta sig till en grupp som annars inte fångas in av de båda andra programmen.

Vem kan delta?

Alma är ett initiativ för ungdomsutbyten mellan EU-länderna som ska förändra livet för missgynnade unga som varken studerar eller arbetar. Alma riktar sig till unga som

 • har svårt att hitta jobb
 • är långtidsarbetslösa
 • inte har tillräckliga betyg eller yrkeskunskaper
 • har invandrarbakgrund
 • eller har en funktionsnedsättning.

Vilket stöd får deltagarna?

 1. Innan de åker utomlands får deltagarna gå en skräddasydd intensivkurs i sitt hemland.
 2. De erbjuds en praktikplats med mentorstöd i två till sex månader i ett annat EU-land.
 3. Efter utlandsvistelsen ska de få fortsatt stöd och vägledning för att kunna använda sina nya färdigheter för att hitta ett jobb eller fortsätta att utbilda sig i hemlandet.

Vilka kostnader kommer att täckas?

Medel från ESF+ kommer att bidra till kostnaderna för

 • resor
 • försäkring
 • sociala förmåner
 • grundläggande behov som mat och logi
 • coachning och rådgivning före, under och efter utlandsvistelsen.

Dessutom får företagen ge deltagarna lön under praktiken.

Så ansöker du

Alma håller på att sjösättas tillsammans med EU-länderna och arbetsmarknadens parter.

Mer information kommer inom kort. Under tiden kan förvaltningsmyndigheter och organisationer som vill delta i programmet kontakta EMPL-G1-UNIT@ec.europa.eu.

Dela den här sidan