Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve)

© Getty Images

Ursula von der Leyen elnök az Unió helyzetéről szóló 2021. évi értékelő beszédében kijelentette, hogy Európának jobban segítenie kell azokat, akik nehezen boldogulnak és még keresik a helyüket – azokat a fiatalokat, akiknek még nem sikerült elhelyezkedniük, és sem oktatásban, sem képzésben nem vesznek részt (nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok).

A Bizottság ezért új kezdeményezést fog indítani ALMA néven (a betűszó az angol Aim, Learn, Master, Achieve szavak kezdőbetűiből tevődik össze, melyek ezt jelentik: tűzz célt magad elé, tanulj, fejleszd készségeidet, érvényesülj). Az új kezdeményezés célja, hogy segítsen ezeknek a fiataloknak, főképp a leghátrányosabb helyzetű nem foglalkoztatott, illetve oktatásban és képzésben sem részesülő, 18 és 30 év közötti fiataloknak, akik egyéni vagy strukturális okokból (pl. fogyatékosság, tartós munkanélküliség, elégtelen iskolai teljesítmény/szakmai készségek, migrációs háttér miatt) különösen nehéz helyzetben vannak.

Az ALMA a következőket kínálja a program résztvevőinek:

 • 2–6 hónapig tartó mentorált külföldi tapasztalatszerzés egy másik uniós tagállamban;
 • egy átfogó projektciklus képzéssel és tanácsadással a ciklus minden szakaszában.

A cél az, hogy ezek a fiatalok fejlesszék készségeiket, bővítsék tudásukat és szakmai tapasztalatot szerezzenek, továbbá lehetőséget kapjanak arra, hogy új kapcsolatokat építsenek ki más európai országokban, és mindezeknek köszönhetően hazatértükkor nagyobb eséllyel tudjanak érvényesülni a munkaerőpiacon, és könnyebben be tudjanak illeszkedni a társadalomba.

Ezzel az új kezdeményezéssel a Bizottság megerősíti a szociális jogok európai pillérében tett vállalását, miszerint támogatja a 2020-ban elfogadott megerősített ifjúsági garancia végrehajtását, és esélyegyenlőséget teremt azáltal, hogy aktívan segíti a hátrányos helyzetű fiatalok munkaerőpiaci és társadalmi beilleszkedését a hazájukban.

Mi az ALMA?

Az ALMA egy országos szintű szociális innovációs kezdeményezés szélesebb körű bevezetését célozza. Az ötletet a Németország által 2008-ban indított Integration durch Austausch nevű projekt adta, melyet 2012-ben felkarolt egy 15 tagállamból álló, az Európai Szociális Alap (ESZA) által támogatott transznacionális hálózat, 2015-ben pedig egy szintén ESZA-finanszírozású transznacionális felhívás folytatott.

Az ALMA programot a tagállamok fogják végrehajtani az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) forrásaiból. A Bizottság uniós szinten támogatja majd a folyamatot.

Az ALMA más meglévő, a fiatalok mobilitását támogató programokat hivatott kiegészíteni, például az Erasmus Plusz programot és az Európai Szolidaritási Testületet, és olyan fiataloknak szól, akikre ezek a programok nem terjednek ki.

Kiknek szól?

Az ALMA határokon átívelő ifjúsági mobilitási program, amely jelentősen javítani fogja a hátrányos helyzetű, se nem foglalkoztatott, se oktatásban, se képzésben nem részesülő fiatalok kilátásait. Azokat a fiatalokat hivatott segíteni, akik:

 • nehezen tudnak munkát találni,
 • már hosszú ideje munkanélküliek,
 • nem rendelkeznek kielégítő tanulmányi eredménnyel vagy szakmai készségekkel,
 • migrációs hátterűek,
 • vagy valamilyen fogyatékossággal élnek.

Milyen segítséget nyújt?

 1. Külföldi tartózkodásuk előtt a kezdeményezés résztvevői intenzív, testre szabott képzésben részesülnek a hazájukban.
 2. A résztvevők lehetőséget kapnak arra, hogy 2–6 hónapig egy másik uniós tagállamban tartózkodjanak, és ott mentorált szakmai gyakorlatot végezzenek.
 3. Hazatérésük után a kedvezményezettek a folytatódó támogatás keretében útmutatást kapnak ahhoz, hogy a megszerzett készségeikkel hogyan tudnak elhelyezkedni vagy továbbtanulni.

A költségek mely részét fedezi a kezdeményezés?

Az ESZA+ forrásai az alábbi költségek fedezéséhez járulnak hozzá:

 • utazás,
 • biztosítás,
 • társadalombiztosítás,
 • alapvető szükségletek, például étkezés és szállás,
 • képzés és tanácsadás a külföldi tartózkodás előtt, alatt és után.

Hogyan lehet pályázni?

A résztvevőket az ALMA programot végrehajtó uniós tagállamok és régiók fogják kiválasztani 2022-től kezdődően.

Hamarosan újabb tudnivalókkal szolgálunk. Addig is az irányító hatóságok és a részvétel iránt érdeklődő szervezetek ezen az e-mail-címen léphetnek kapcsolatba velünk: EMPL-ALMA@ec.europa.eu 

Oldal megosztása