Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve)

© Getty Images

Kako je naglasila predsjednica von der Leyen u govoru o stanju Unije 2021., Europa treba pojačati potporu svojim mladim građanima koji se nađu izvan sustava i ne znaju kako dalje, odnosno mladima koji ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja te nisu u sustavu obrazovanja odraslih (NEET–ovi).

Zbog toga Komisija pokreće novu inicijativu ALMA (engl. Aim, Learn, Master, Achieve – stremiti, učiti, svladati, ostvariti) kako bi se tim mladim ljudima pomoglo da pronađu put prema tržištu rada. To će se ostvariti kombiniranjem:

 • potpore za obrazovanje, strukovno osposobljavanje ili zapošljavanje u njihovoj zemlji
 • sa stručnom radnom praksom u drugoj zemlji EU-a.

Svrha je programa unaprijediti njihove vještine, znanje i iskustvo te im pružiti priliku za stvaranje novih veza diljem Europe. Osnovni je cilj omogućiti im da pronađu svoje mjesto na tržištu rada i integriraju se u društvo.

Novom inicijativom Komisija ponovno potvrđuje svoju odlučnost da se u okviru europskog stupa socijalnih prava bori protiv nejednakosti te da stvara jednake mogućnosti pružanjem aktivne potpore zapošljavanju, posebno za mlade u nepovoljnom položaju.

ALMA će se provoditi u okviru Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) s procijenjenim proračunom od 15 milijuna eura za prvu godinu. Inicijativa ALMA bit će dopuna postojećim programima za mobilnost mladih kao što su Erasmus Plus ili Europske snage solidarnosti jer je namijenjena skupini mladih koji nisu obuhvaćeni tim programima.

Kome je inicijativa namijenjena?

ALMA je prekogranični program mobilnosti koji će promijeniti živote mladih u nepovoljnom položaju koji ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja te nisu u sustavu obrazovanja odraslih. Usmjeren je na mlade osobe:

 • koje teško pronalaze zaposlenje
 • koje su dugotrajno nezaposlene
 • koje nemaju dovoljnu razinu školovanja ili strukovnih vještina
 • koje su migrantskog podrijetla
 • ili su osobe s invaliditetom.

Kakva će se potpora pružati?

 1. Prije boravka u inozemstvu sudionici će pohađati intenzivno i posebno prilagođeno osposobljavanje u svojoj matičnoj zemlji.
 2. Sudionicima će biti ponuđena stručna praksa uz mentorstvo u razdoblju od 2 do 6 mjeseci u drugoj zemlji EU-a.
 3. Nakon povratka potpora se nastavlja, odnosno sudionike se usmjerava tako da novostečene vještine koriste u svojoj matičnoj zemlji kako bi se zaposlili ili nastavili obrazovanje.

Koji će se troškovi pokrivati?

Sredstvima iz ESF-a plus pokrivat će se sljedeći troškovi:

 • putovanje
 • osiguranje
 • socijalno osiguranje
 • osnovne potrebe kao što su hrana i smještaj
 • mentorstvo i savjetovanje prije, tijekom i nakon boravka u inozemstvu

Osim toga, poduzeća sudionicima tijekom stručne prakse mogu isplaćivati plaću.

Kako se prijaviti?

ALMA je trenutačno u fazi razvoja i pokrenut će se u suradnji s državama članicama i socijalnim partnerima.

Uskoro će biti dostupno više informacija. U međuvremenu upravljačka tijela i organizacije zainteresirane za sudjelovanje mogu se javiti ovdje: EMPL-G1-UNIT@ec.europa.eu

Podijeli ovu stranicu