Mjere

Europski stup socijalnih prava u 20 načela

Cilj je stupa socijalnih prava bolje ostvarivanje prava građana na temelju 20 ključnih načela.

Akcijski plan za provedbu europskog stupa socijalnih prava

U Akcijskom planu utvrđene su konkretne inicijative za provedbu europskog stupa socijalnih prava i predloženi glavni ciljevi za EU do 2030.

Kontekst

Europa ima najravnopravnija društva u svijetu te pruža najveće standarde radnih uvjeta i široku socijalnu zaštitu. Europski parlament, Vijeće i Komisija proglasili su europski stup socijalnih prava na sastanku na vrhu u Göteborgu 2017. Dvadeset ključnih načela stupa služi kao putokaz prema jakoj socijalnoj Europi, koja je pravedna, uključiva i puna mogućnosti u 21. stoljeću.

Kako bismo izgradili pravednija i funkcionalnija tržišta rada za sve Europljane, 20 načela stupa treba provesti u djelo. To će se postići konkretnim inicijativama koje je Komisija utvrdila Akcijskim planom za provedbu europskog stupa socijalnih prava. Provedba stupa zajednički je pothvat institucija EU-a, nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela, socijalnih partnera i civilnog društva.

Sastanak na vrhu o socijalnim pitanjima koji će se održati u Portu 7. i 8. svibnja 2021. u organizaciji portugalskog predsjedništva Vijeća bit će prilika da se potvrdi predanost i ambicija da se u oporavku Europe i nakon njega ljude stavi na prvo mjesto. Taj će sastanak biti prilika da svi dionici na najvišoj političkoj razini obnove obvezu provedbe stupa socijalnih prava.

Najnoviji tweetovi

Aktualno

Dokumenti