Opatření

Evropský pilíř sociálních práv – 20 zásad

Hlavní myšlenkou pilíře sociálních práv je lepší uplatňování práv občanů, a to na základě 20 klíčových zásad.

Akční plán pro evropský pilíř sociálních práv

Konkrétní iniciativy k uskutečnění evropského pilíře sociálních práv jsou stanoveny v akčním plánu, který navrhuje hlavní cíle pro EU do roku 2030.

Souvislosti

Evropa je domovem nejrovnoprávnějších společností na světě, ve kterých platí nejvyšší standardy pracovních podmínek a široká sociální ochrana. . Evropský parlament, Rada a Komise vyhlásily v roce 2017 na summitu v Göteborgu evropský pilíř sociálních práv. Pilíř stanoví 20 klíčových zásad, které jsou vodítkem, jak postupovat, abychom dospěli k silné sociální Evropě, která bude spravedlivá, inkluzivní a bude ve 21. století poskytovat velké množství příležitostí.

K tomu, abychom pomocí 20 zásad pilíře mohli snáze vybudovat spravedlivější a dobře fungující trhy práce, jakož i dobré systémy sociálního zabezpečení ve prospěch všech Evropanů, je třeba vykonat ještě mnoho. Prostřednictvím akčního plánu pro evropský pilíř sociálních práv Komise stanovila konkrétní iniciativy k dosažení tohoto cíle. Naplňování cílů evropského pilíře sociálních práv je společným politickým úsilím orgánů EU, celostátních, regionálních a místních orgánů, sociálních partnerů a občanské společnosti.

Sociální summit v Portu ve dnech 7.–8. května 2021, pořádaný portugalským předsednictvím Rady, poskytne příležitost stvrdit znovu tento závazek i ambice postavit občany při obnově Evropy po krizi i poté na první místo. Na portském sociálním summitu budeme také moci spojit síly a obnovit závazek k provádění sociálního pilíře na nejvyšší politické úrovni.

Nejnovější tweety

Novinky

Dokumenty