Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Uzlabotā garantija jauniešiem

Kas ir uzlabotā garantija jauniešiem?

Uzlabotā garantija jauniešiem ir visu dalībvalstu apņemšanās nodrošināt, lai visi jaunieši, kas vēl nav sasnieguši 30 gadu vecumu, saņemtu kvalitatīvu piedāvājumu

  • stāties darbā,
  • turpināt izglītošanos,
  • būt māceklim,
  • stažēties

četru mēnešu laikā no dienas, kad palikuši bez darba vai pabeiguši izglītošanos.

Visas ES valstis ir izteikušas gatavību īstenot garantiju jauniešiem ar Padomes 2020. gada oktobra ieteikumu. Ieteikuma pamatā ir Komisijas priekšlikums, kas ir daļa no Jaunatnes nodarbinātības atbalsta paketes.

Līdzšinējie sasniegumi

Garantija jauniešiem ir radījusi jauniešiem iespējas un ir spēcīgs strukturālo reformu un inovāciju virzītājspēks. Tā rezultātā vairums valsts nodarbinātības dienestu (VND) ir uzlabojuši un paplašinājuši savus jauniešiem paredzētos pakalpojumus.

Aptuveni septiņu gadu laikā pirms Covid-19 pandēmijas tādu jauniešu skaits, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET), Eiropas Savienībā bija sarucis par aptuveni 1,7 miljoniem. 2020. gada februārī, dažas nedēļas pirms pandēmiju ierobežojošo pasākumu ieviešanas Eiropas Savienībā, jauniešu bezdarbs bija rekordzemā līmenī, proti, 14,9 %.

Šos labos rezultātus noteikti ietekmēja makroekonomisko apstākļu uzlabošanās, taču tas nav vienīgais faktors; pierādījumi liecina, ka garantijai jauniešiem bija būtiska transformējoša ietekme. Vairāk nekā 24 miljoni jauniešu, kuri bija reģistrējušies shēmā Garantija jauniešiem, pieņēma darba piedāvājumu vai uzsāka tālākizglītību, māceklību vai stažēšanos.

Valstu plāni, kuri paredz īstenot garantiju jauniešiem

Kādā veidā ir uzlabota garantija jauniešiem?

Tā kā Covid-19 pandēmijas izraisītā līdz šim nepieredzētā krīze joprojām nesamērīgi spēcīgi ietekmē jauniešus, valda vispārējs uzskats, ka mums jārīkojas ātri. Uzlabotā garantija jauniešiem pastiprina visaptverošu atbalstu jauniešu nodarbinātībai visā ES, tagad aptverot plašāku mērķa grupu, proti, jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem.

Tā ir vērsta uz miljoniem jauniešu, kuriem draud bezdarbs un kuri nespēj iekļauties mūsdienu darba tirgū, vienlaikus neaizmirstot visgrūtāk sasniedzamos jauniešus, kuri, iespējams, jau gadiem ilgi saskaras ar dažādiem šķēršļiem. Uzlabotā garantija jauniešiem izmanto pielāgotu un individuālu pieeju. Tā nodrošina jauniešiem piemērotu profesionālo orientāciju un palīdz viņiem atrast intensīvos kursus vai mācību nometnes, ja ir nepieciešama kvalifikācijas paaugstināšana.

Šī pieeja balstās uz vietējā darba tirgus izpēti, ņemot vērā arī Covid-19 ietekmi, vienlaikus pievēršoties arī iespējām, ko sniedz paātrināta digitālā un zaļā pāreja.

ES atbalsts

Ieteikumam ir nodrošināts ievērojams ES finansiāls atbalsts no NextGenerationEU un ES ilgtermiņa budžeta.

Lai palīdzētu dalībvalstīm stiprināt infrastruktūru un pasākumus uzlabotās garantijas jauniešiem īstenošanai, ES palīdz politikas izstrādē un savstarpējās mācīšanās pasākumu īstenošanā. ES arī uzrauga progresu visās dalībvalstīs. 

Vēl par ES atbalstu

Ieteikt šo lapu: