Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Den styrkede ungdomsgaranti

Hvad er den styrkede ungdomsgaranti?

Den styrkede ungdomsgaranti betyder, at alle EU-landene har forpligtet sig til at sørge for, at alle unge under 30 år får et tilbud af god kvalitet om

  • beskæftigelse
  • fortsat uddannelse
  • lærlingeordninger eller
  • praktik

inden for fire måneder, efter at de mister et job eller forlader uddannelsessystemet.

Alle EU-landene har forpligtet sig til at gennemføre den styrkede ungdomsgaranti i Rådets henstilling fra oktober 2020. Henstillingen tager udgangspunkt i Kommissionens forslag, som er en del af støttepakken for ungdomsbeskæftigelse.

Hvad er der sket indtil videre?

Ungdomsgarantien har skabt muligheder for unge og fungeret som en stærk drivkraft for strukturreformer og innovation. Som et resultat af det har størstedelen af de offentlige arbejdsformidlinger forbedret og udvidet deres tilbud om hjælp til unge.

I løbet af en periode på ca. 7 år var der op til coronapandemiens udbrud blevet omkring 1,7 millioner færre unge, der hverken var i job eller under uddannelse (NEET'er) i hele EU. Ungdomsarbejdsløsheden var faldet til et rekordlavt niveau på 14,9 % i februar 2020 – lige før der blev indført coronarelaterede nedlukninger i EU.

Den forbedrede makroøkonomiske situation var bestemt en vigtig grund til dette, men indsamlede data tyder på, at ungdomsgarantien også havde en stor gavnlig effekt. Over 24 millioner unge, der på et tidspunkt var tilmeldt ungdomsgarantiordninger, startede i job, videreuddannelse, lærepladser eller praktikophold.

Nationale planer for gennemførelse af ungdomsgarantien

Hvordan er ungdomsgarantien blevet styrket?

Fordi den exceptionelle krise som følge af covid-19-pandemien fortsat rammer unge uforholdsmæssigt hårdt, er der overvældende enighed om, at vi er nødt til at handle hurtigt. Med den styrkede ungdomsgaranti booster vi den omfattende jobstøtte til unge i hele EU og vil nu nå ud til en bredere målgruppe – de 15-29-årige.

Garantien skal hjælpe unge, der risikerer at blive arbejdsløse, fordi de ikke kan komme ind på arbejdsmarkedet, og samtidig skal den aktivere dem, som det er sværest at få tag i, fordi de allerede i årevis har mødt en masse forhindringer. Den styrkede ungdomsgaranti gør alt dette med personligt tilpassede forløb: de unge får den rette hjælp og vejledning, f.eks. til at finde intensive kurser eller bootcamps, hvis de har behov for opkvalificering.

Disse forløb bygger bl.a. på den viden, der er opnået i coronaperioden, og har fokus på de muligheder, der opstår som følge af den accelererende digitale og grønne omstilling.

EU-støtte

Henstillingen understøttes af betydelig EU-finansiering via NextGenerationEU og det langsigtede EU-budget.

Derudover yder EU politisk støtte til medlemslandene og udvikler læringsaktiviteter, som de kan bruge indbyrdes, og som vil føre til bedre infrastruktur og metoder til gavn for den styrkede ungdomsgaranti. Endelig overvåger EU medlemslandenes fremskridt på området. 

Læs mere

Del denne side