Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Den förstärkta ungdomsgarantin

Vad är ungdomsgarantin?

Ungdomsgarantin är ett åtagande från EU-länderna som innebär att alla under 30 år ska få ett seriöst erbjudande om

  • jobb
  • vidareutbildning
  • lärlingsplats
  • praktik

inom fyra månader efter att de har blivit arbetslösa eller gått klart en utbildning.

rådets rekommendation från oktober 2020 lovade EU-länderna att införa den förstärkta ungdomsgarantin. Rekommendationen bygger på ett kommissionsförslag som ingår i paketet för stöd till ungdomssysselsättning.

Vad har man gjort hittills?

Ungdomsgarantin har skapat möjligheter för unga och drivit på strukturreformer och innovation. De flesta arbetsförmedlingar har därför förbättrat och utökat sina tjänster för ungdomar.

Strax före coronapandemin var det 1,7 miljoner färre unga som varken arbetade eller studerade än sju år tidigare. Ungdomsarbetslösheten hade sjunkit till rekordlåga 14,9 % i februari 2020, bara några veckor innan EU-länderna införde olika coronarestriktioner.

Ett förbättrat makroekonomiskt läge har förstås bidragit, men ungdomsgarantin har troligen också varit viktig. Över 24 miljoner ungdomar har genom ungdomsgarantin antagit ett erbjudande om jobb, utbildning, lärlingsplats eller praktik.

Genomförandeplaner för ungdomsgarantin

Hur har ungdomsgarantin förstärkts?

Coronakrisen fortsätter att drabba de unga i oproportionerligt hög grad och det råder en överväldigande enighet om att vi måste agera snabbt. Den förstärkta ungdomsgarantin utökar det omfattande jobbstöd som redan finns och omfattar nu en bredare målgrupp på 15–29-åringar.

Garantin ska hjälpa de miljontals unga som riskerar att bli arbetslösa och inte kan komma in på dagens arbetsmarknad. Länderna ska också fortsätta att söka upp och aktivera dem som är svårast att nå och som kan ha haft problem i flera år. Detta görs genom skräddarsydda och individanpassade strategier för att ge de unga lämplig vägledning och hjälpa dem att hitta t.ex. kompetenshöjande intensivkurser.

Strategierna tar hänsyn till lokala arbetsmarknadsbehov och konsekvenserna av coronapandemin och till de möjligheter som den allt snabbare digitala och gröna omställningen innebär.

EU-stöd

Rekommendationen backas upp av betydande EU-finansiering genom NextGenerationEU och EU:s långtidsbudget.

EU erbjuder dessutom policystöd och möjligheter till ömsesidigt lärande för att hjälpa medlemsländerna att stärka infrastrukturen och insatserna för den förstärkta ungdomsgarantin. EU följer också utvecklingen i EU-länderna. 

Läs mer om EU:s stöd

Dela den här sidan