Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

A megerősített ifjúsági garancia

Mi a megerősített ifjúsági garancia?

A megerősített ifjúsági garancia a tagországok összességének a kötelezettségvállalása, miszerint gondoskodnak arról, hogy minden 30 éven aluli fiatal:

munkahelye elvesztését vagy tanulmányai befejezését követő négy hónapon belül.

2020. októberi tanácsi ajánlásban az EU országai kötelezettséget vállaltak a megerősített ifjúsági garancia megvalósítására. Az ajánlás a fiatalok foglalkoztatását támogató csomag részét képező bizottsági javaslaton alapul.

Mit sikerült eddig elérni?

Létrehozása óta az ifjúsági garancia számtalan lehetőséget teremtett fiataloknak, és erőteljes lendületet adott a strukturális reformoknak és az innovációnak. Az állami foglalkoztatási szolgálatok többsége a kezdeményezésnek köszönhetően javította és kibővítette a fiataloknak nyújtott szolgáltatásait.

Az ifjúsági garancia létrejötte után mintegy hét évvel – közvetlenül a koronavírus-járvány kitörése előtt – kb. 1,7 millióval kevesebb olyan fiatal volt EU-szerte, akinek nem volt állása, és oktatásban, illetve képzésben sem részesült éppen. Az ifjúsági munkanélküliség 2020 februárjára rekord alacsony szintre, 14,9%-ra esett vissza, mindössze néhány héttel azelőtt, hogy az EU tagországai sorra egymás után korlátozó intézkedéseket vezettek be a Covid19 megfékezésére.

Bár a javuló makrogazdasági környezet szerepe ezekben a kitűnő statisztikákban aligha vitatható, minden jel arra mutat, hogy az ifjúsági garancia is jelentős mértékben hozzájárult a kedvező trendhez. Több mint 24 millió, ifjúságigarancia-programban részt vevő fiatal fogadott el állásra, felnőttoktatásra, szakmai gyakorlatra vagy tanulószerződéses gyakorlati képzésre vonatkozó ajánlatot.

Az ifjúsági garancia nemzeti végrehajtási tervei

Mitől „erősebb” a megerősített ifjúsági garancia?

A Covid19-világjárvány okozta példátlan válság továbbra is aránytalanul sújtja a fiatalokat, ezért széles körű az egyetértés abban, hogy gyorsan kell cselekednünk. A megerősített ifjúsági garancia fokozza a fiatalok számára Unió-szerte elérhető átfogó foglalkoztatási támogatást, és a fiatalok még tágabb célcsoportját, a 15–29 év közötti korosztályt célozza meg.

A kezdeményezés potenciális kedvezményezettjeinek köre kiterjed arra a több millió fiatalra, akiket munkanélküliség fenyeget, mert az iskolapadból kikerülve nem tudnak belépni a munkaerőpiacra, ugyanakkor segédkezet nyújt azoknak a hátrányos helyzetűeknek is, akik már évek óta számos olyan akadállyal szembesülnek, melyek meghiúsítják a boldogulásukat. A megerősített ifjúsági garancia rugalmas, egyénre szabott megközelítésen alapul. Megfelelő szintű útmutatást nyújt a fiataloknak, és ha a készségeik fejlesztésére van szükség, segít nekik megfelelő képzést vagy szakmai gyakorlatot találni.

Az ifjúságigarancia-programok figyelembe veszik a helyi piacok sajátosságait és a koronavírus-válság miatt kialakult egyedi feltételeket, valamint az egyre gyorsuló digitális és zöld átállás kínálta lehetőségeket.

Uniós támogatás

Az ajánlásban körvonalazott intézkedések pénzügyi hátterét a NextGenerationEU és az EU hosszú távú költségvetése biztosítja.

Az EU szakpolitikai támogatással és kölcsönös tanulási tevékenységekkel segíti a tagállamokat a megerősített ifjúsági garancia rendszereinek fejlesztésében, és nyomon követi a tagállamok által elért eredményeket. 

További információk az uniós támogatásról

Oldal megosztása