Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

A megerősített ifjúsági garancia

Mit jelent az ifjúsági garancia?

Az ifjúsági garancia a tagországok összességének a kötelezettségvállalása, miszerint gondoskodnak arról, hogy minden 25 éven aluli fiatal:

munkahelye elvesztését vagy a formális tanulás befejezését követő négy hónapon belül.

2013. áprilisi tanácsi ajánlásban az EU országai kötelezettséget vállaltak az ifjúsági garancia megvalósítására.

A Bizottság az ifjúsági foglalkoztatás támogatását célzó intézkedéscsomag keretében „Híd a munkahelyekhez” címmel tanácsi ajánlás elfogadására tett javaslatot, melynek célja megerősíteni az ifjúsági garanciát, és egyéb szempontok mellett kiterjeszteni a hatáskörét, hogy EU-szerte minél több kiszolgáltatott helyzetben lévő fiatal élhessen vele. A javaslat az említetteken túlmenően az ifjúsági garancia célcsoportjának felső korhatárát is megemeli, 25-ről 29 évre.

Mit sikerült eddig elérni?

Az ifjúsági garancia EU-szerte megvalósult, aminek köszönhetően több millió európai fiatal élete jobbra fordult.

  • 2014 óta évente több mint 5 millió fiatal jelentkezett az ifjúsági garancia programjaira.
  • 2014 óta minden évben több mint 3,5 millió fiatal jelentkező élt egy felkínált lehetőséggel, vagyis állásajánlatot fogadott el, illetve további oktatásban, tanulószerződéses gyakorlati képzésben vagy gyakornoki képzésben részesült. 
  • Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 2,4 millió fiatalnak nyújtott közvetlen támogatást EU-szerte.

Videók: Ifjúsági garancia / ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés – beszámolók és projektismertetők

Az ifjúsági garancia beindítása óta eltelt öt évben a fiatalok munkaerőpiaci teljesítménye jelentősen javult:

  • 2,3 millióval kevesebb fiatal van állás nélkül az EU-ban, és 1,8 millióval csökkent a nem foglalkoztatott, és oktatásban vagy képzésben sem részesülő fiatalok száma.
  • Az ifjúsági munkanélküliség aránya a 2013. évi 24%-os csúcspontról 2019-re 14%-ra csökkent.
  • A nem foglalkoztatott, és oktatásban vagy képzésben sem részesülő 15 és 24 év közötti fiatalok aránya 2012 és 2018 között 13,2%-ról 10,3%-ra csökkent.

Az európai gazdaság javulása kedvezően hatott a fiatalok helyzetére. Az eddig elért haladás arra enged következtetni, hogy az ifjúsági garancia is hozzájárult a változáshoz. Lehetőséget teremtett a fiataloknak, és erőteljes lendületet adott a strukturális reformoknak és az innovációnak.

A Bizottság továbbra is támogatni fogja a nemzeti ifjúsági garanciaprogramok teljes körű megvalósítását. Az ifjúsági garancia melletti elkötelezettségét az EU a szociális jogok európai pillérében is megerősítette.

Közlemény: Az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés három évvel később

Uniós tájékoztató az ifjúsági garanciáról és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésről

Sikertörténetek

A tagállami reformokról és intézkedésekről az alábbi dokumentumok nyújtanak áttekintést:

Mire van szükség az ifjúsági garanciaprogramok létrehozásához?

Az ifjúsági garancia a korai beavatkozásra és a foglalkoztatásban, oktatásban vagy képzésben részt nem vevő fiatalokra helyezi a hangsúlyt, és feltérképezte a munkanélküli fiataloknak nyújtott szolgáltatások hiányosságait. Az állami foglalkoztatási szolgálatok többsége ennek eredményeképpen javította és kibővítette a fiataloknak nyújtott szolgáltatásait.

A tanulószerződéses gyakorlati képzés és a szakmai gyakorlat reformja hozzájárult ahhoz, hogy a fiatalok felkészüljenek az elhelyezkedésre és elsajátítsák a szükséges készségeket. Megerősödött a koordináció a foglalkoztatási, oktatási, szociális és ifjúsági politikák között. Szociális partnerek, ifjúsági szolgálatok és ifjúsági szervezetek bevonásával új partnerségek jöttek létre.

Az EU támogatta tagállamait az ifjúsági garancia végrehajtására vonatkozó nemzeti tervük végrehajtásában. A Bizottság segítséget nyújt a tagállami rendszerek végrehajtásának figyelemmel követéséhez és megkönnyíti a kölcsönös tanulást. Mindehhez az európai foglalkoztatási stratégia kölcsönös tanulási programjára és a foglalkoztatás és a szociális innováció európai uniós programjából finanszírozott tevékenységekre támaszkodik.

Finanszírozás

Az EU elsősorban az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés és az Európai Szociális Alapból támogatott célzott beruházások révén finanszírozza az ifjúsági garancia végrehajtását a 2014–2020-as programozási időszakban.

Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés kezdetben 6,4 milliárd euróval támogatta a legrosszabb helyzetben lévő tagállamokat. Az elért eredmények tükrében az EU 2017-ben 8,8 milliárd euróra növelte a kezdeményezés költségvetését.

Ha a tagállamok prioritásként kezelik a fiatalok foglalkoztatásának támogatását a költségvetési források elosztásakor, ezzel hosszabb távon megtakarításokat érhetnek el.

Oldal megosztása