Az EU történetének legnagyobb ösztönző csomagja

Az EU hosszú távú költségvetése és a koronavírus-járvány utáni helyreállítást célzó ideiglenes NextGenerationEU eszköz együttesen rekord összegű forrásból gazdálkodik: Európa újjáépítésére összesen 1,8 billió euró áll majd rendelkezésre. A tervbe vett intézkedések eredményeképpen Európa zöldebb, digitálisabb és ellenállóbb lesz.

Az új, hosszú távú költségvetés az előre nem látható szükségletekre való felkészülés jegyében megerősíti a rugalmassági mechanizmusokat. A költségvetés ezáltal nemcsak a jelen realitásait veszi figyelembe, hanem a jövő eshetőségeit is.

Az Európai Parlament és az uniós tagállamokat tömörítő Tanács 2020. november 10-én megegyezett az EU következő hosszú távú költségvetéséről és a NextGenerationEU eszközről. A megállapodás értelmében a 2021–2027 közötti időszakra szóló hosszú távú költségvetés keretébe tartozó bizonyos programok összesen további 15 milliárd euróval gazdálkodhatnak.

 

A megállapodás fő elemei

Az összeg több mint fele a korszerűsítést támogatja. Ennek eszközei:

microscope a kutatás és az innováció (az Európai Horizont programon keresztül),
investment icon a méltányos éghajlatvédelmi és digitális átállás (a Méltányos Átállást Támogató Alap és a Digitális Európa program révén),
vaccine a felkészültség, a helyreállítás és a reziliencia növelése (a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz, a rescEU és az új uniós egészségügyi cselekvési program révén).

A csomag továbbá kiemelten kezeli

farm icon az olyan hagyományos politikákat, mint a kohéziós politika és a közös agrárpolitika, biztosítva számukra a válság idején kiemelten fontos stabilitást, illetve korszerűsítésüket,
globe icon az éghajlatváltozás elleni küzdelmet – az uniós források 30%-át irányozva elő erre a célra, ami az uniós költségvetésben soha nem volt ilyen magas arány,
2 womens icon a biológiai sokféleség védelmét és a nemek közötti egyenlőséget.

 

A 2021–2027-es időszakra szóló többéves pénzügyi keret
forrásainak megoszlása fejezetenként*

  Többéves pénzügyi keret NextGenerationEU ÖSSZESEN
1. Egységes piac, innováció és digitális gazdaság 132,8 milliárd euró 10,6 milliárd euró 143,4 milliárd euró
2. Kohézió, reziliencia és értékek 377,8 milliárd euró 721,9 milliárd euró 1099,7 milliárd euró
3. Természeti erőforrások és környezet 356,4 milliárd euró 17,5 milliárd euró 373,9 milliárd euró
4. Migráció és határigazgatás 22,7 milliárd euró 22,7 milliárd euró
5. Biztonság és védelem 13,2 milliárd euró 13,2 milliárd euró
6. Szomszédság és a világ 98,4 milliárd euró 98,4 milliárd euró
7. Európai közigazgatás 73,1 milliárd euró 73,1 milliárd euró
TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET ÖSSZESEN 1074,3 milliárd euró 750 milliárd euró 1824,3 milliárd euró

Forrás: Európai Bizottság

* Az összegek (a 2020. július 21-i megállapodáshoz képest) tartalmazzák azt a 15 milliárd eurót is, amellyel az EU célzottan meg kívánja erősíteni a következő tíz programot: Európai horizont, Erasmus+, „az EU az egészségügyért” program, Integrált Határigazgatási Alap, Jogok és értékek program, Kreatív Európa, InvestEU, Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség, humanitárius segítségnyújtás.

 

NextGenerationEU

A NextGenerationEU ideiglenes helyreállítási eszköz 750 milliárd euróból fog gazdálkodni, és lehetővé fogja tenni a Bizottságnak, hogy a tőkepiacról vonjon be forrásokat. Az eszköz célja, hogy hozzájáruljon a koronavírus-világjárvány okozta közvetlen gazdasági és társadalmi károk helyreállításához. A Covid19 utáni Európa zöldebb, digitálisabb és ellenállóbb lesz, és felkészültebben nézhet szembe a jelen és a jövő kihívásaival.

 • A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz a NextGenerationEU központi eleme, amely 672,5 milliárd euró keretösszegig nyújt hiteleket és támogatásokat a tagállamoknak, hogy elősegítse reformjaikat és beruházásaikat. Célja, hogy enyhítse a koronavírus-világjárvány társadalmi és gazdasági hatásait, és hogy az európai gazdaságokat és társadalmakat fenntarthatóbbá, reziliensebbé tegye, továbbá felkészítse őket a zöld és a digitális átállásra. A tagállamok jelenleg dolgoznak helyreállítási és rezilienciaépítési terveiken, amelyekkel forrásokat igényelhetnek a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből.
 • A NextGenerationEU továbbá magában foglalja az új, 47,5 milliárd eurós REACT-EU (kohéziós célú és az európai területeknek nyújtandó helyreállítási segítség) kezdeményezést is. A REACT-EU célja, hogy folytassa és kiterjessze a koronavírusra való reagálást célzó beruházási kezdeményezés és a koronavírusra való reagálást célzó, kiterjesztett beruházási kezdeményezés révén végrehajtott válságreagálási és válságelhárítási intézkedéseket. E kezdeményezés hozzá fog járulni a gazdaság környezetbarát, digitális és reziliens fellendülésének előkészítéséhez. Ezeket a forrásokat az alábbi alapok biztosítják:
  – az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA),
  – az Európai Szociális Alap (ESZA),
  – a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap (FEAD).
  Ezeket a kiegészítő forrásokat, melyek 2020-ban a jelenlegi pénzügyi keret célzott felülvizsgálata révén fognak rendelkezésre állni, 2021–2022-ben a NextGenerationEU eszköz biztosítja.
 • A NextGenerationEU emellett más európai programok vagy alapok (pl.: Horizont 2020, InvestEU, vidékfejlesztés és a Méltányos Átállást Támogató Alap) költségvetését is megemeli.

A NextGenerationEU pénzeszközeinek megoszlása

Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 672,5 milliárd euró
ebből kölcsön 360 milliárd euró
312,5 milliárd euró
ReactEU 47,5 milliárd euró
Európai horizont 5 milliárd euró
InvestEU 5,6 milliárd euró
Vidékfejlesztés 7,5 milliárd euró
Méltányos Átállást Támogató Alap (MÁTA) 10 milliárd euró
RescEU 1,9 milliárd euró
ÖSSZESEN 750 milliárd euró

Forrás: az Európai Tanács 2020. július 21-i ülésének következtetései

 

Számadatok

 

A NextGenerationEU forrásainak megoszlása tagállamonként

A többéves pénzügyi keret megoszlása tagállamonként

Az EU hosszú távú költségvetésének és a NextGenerationEU eszköznek a finanszírozása

A EU hosszú távú költségvetését az EU forrásai fogják finanszírozni.

Az Európai Unió a NextGenerationEU eszközt piaci hitelekből fogja finanszírozni, amelyeket a tagállamok többségénél kedvezőbb feltételekkel vesz fel, és közöttük szétoszt.

A Tanácsnak el kell fogadnia, a tagállamok parlamentjeinek pedig ratifikálniuk kell a saját forrásokról szóló tanácsi határozatot ahhoz, hogy a Bizottság megkezdhesse a hitelek felvételét.

Egyértelmű ütemterv új, hiteltörlesztési célú bevételi források bevonására

A Bizottság 2021 júniusáig javaslatokat fog előterjeszteni arról, hogy az alábbiak segítségével milyen bevételi forrásokat lehetne mozgósítani:

icon with trees az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus,
digital screen digitális illeték,
connected dots az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere.

A Bizottság 2024 júniusáig új bevételi forrásokat fog javasolni, mint például:

piled coins pénzügyi tranzakciós adó,
investment icon a vállalati szektorhoz kapcsolódó pénzügyi hozzájárulás,
board új közös társaságiadó-alap.

A további lépések

A 2020. november 10-én jóváhagyott többéves pénzügyi keretről szóló rendeletet és intézményközi megállapodást most az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak hivatalosan is el kell fogadnia, szerepüknek és eljárásaiknak megfelelően.

Ezzel párhuzamosan folytatni kell a munkát a csomag összes többi elemének végleges elfogadása érdekében, beleértve az ágazati jogszabályokat és a saját forrásokról szóló határozatot is.

Ez utóbbit minden tagállamnak – saját alkotmányos követelményeivel összhangban – meg kell erősítenie ahhoz, hogy a Bizottság hitelt tudjon felvenni a NextGenerationEU eszköz finanszírozásához.

A kedvezményezettek

Az uniós költségvetésből mindenki részesülhet. Tájékozódjon az aktuális és jövőbeli finanszírozási lehetőségekről és a kapcsolódó felhívásokról, szerezzen háttér-információkat a finanszírozási folyamatokról és programokról, és pályázzon finanszírozási forrásokra online.

Információk a közbeszerzési eljárásokról és az Európai Bizottsággal való szerződéskötés lehetőségeiről

Háttér-információk

A Bizottság 2018. május 2-án előterjesztette az EU következő hosszú távú költségvetésére vonatkozó javaslatát. A keretre irányuló javaslatot a 37 ágazati programra (kohézió, mezőgazdaság, Erasmus, Európai horizont stb.) vonatkozó jogalkotási javaslatok követték. A Bizottság 2018-tól 2020 elejéig szorosan együttműködött a Tanács soros elnökségeivel és az Európai Parlamenttel, hogy előbbre vigye a tárgyalásokat.

Az Európai Bizottság 2020. május 27-én a koronavírus okozta példátlan válságra reagálva javaslatot tett a 750 milliárd eurós NextGenerationEU ideiglenes helyreállítási eszközre, valamint a 2021–2027-es időszakra vonatkozó hosszú távú uniós költségvetés célzott megerősítésére.

Az uniós állam-, illetve kormányfők 2020. július 21-én történelmi megállapodásra jutottak a csomagról. Azóta az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság részvételével tizenegy politikai megbeszélés keretében finomította a megállapodás végső paramétereit.

Dokumentumok

LetöltésPDF - 584.7 KB