Bevezetés

young girl jumping

A Next Generation EU több, mint helyreállítási terv: soha vissza nem térő alkalom, hogy megerősödve kerüljünk ki a világjárványból, átalakítsuk gazdaságainkat, lehetőségeket és munkahelyeket teremtsünk, valamint olyan hellyé tegyük Európát, ahol szívesen élünk. Törekvéseink sikeréhez mindenünk megvan.

 

Van jövőképünk, kidolgoztuk hozzá a tervet, és megállapodtunk arról, hogy 806,9 milliárd eurót* fektetünk be közösen a helyreállításba. 

 

Itt az ideje, hogy munkához lássunk, és zöldebbé, digitálisabbá és ellenállóbbá tegyük Európát.

 

*Folyó árakon számolva. 2018-as árakon ez 750 milliárd eurót jelent.

Az EU történetének legnagyobb ösztönző csomagja

Az Európában valaha finanszírozott legnagyobb ösztönző csomag két alkotóeleme a EU hosszú távú költségvetése és a helyreállításra irányuló ideiglenes Next Generation EU eszköz. A csomagnak köszönhetően a Covid19-járvány utáni Európa újjáépítését összesen 2,018 billió euró* (folyó árakon számolva) fogja segíteni. A tervbe vett intézkedések eredményeképpen Európa zöldebb, digitálisabb és ellenállóbb lesz.

Az új, hosszú távú költségvetés az előre nem látható szükségletekre való felkészülés jegyében megerősíti a rugalmassági mechanizmusokat. A költségvetés ezáltal nemcsak a jelen realitásait veszi figyelembe, hanem a jövő eshetőségeit is.

A következő hosszú távú uniós költségvetés elfogadásának utolsó lépésére 2020. december 17-én került sor.

*2018-as árakon ez 1,8 billió euró

Tények és adatok a 2021–2027-es többéves pénzügyi keretről és a Next Generation EU eszközről

A megállapodás fő elemei

Az összeg több mint fele a korszerűsítést támogatja. Ennek eszközei többek között:

Mikroszkóp a kutatás és az innováció (az Európai Horizont programon keresztül),
befeketetés ikon a méltányos éghajlatvédelmi és digitális átállás (a Méltányos Átállást Támogató Alap és a Digitális Európa program révén),
védőoltás a felkészültség, a helyreállítás és a reziliencia növelése (a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz, a rescEU és az új uniós egészségügyi cselekvési program révén),

A csomag továbbá kiemelten kezeli

farm ikon a hagyományos szakpolitikák, pl. a kohéziós politika és a közös agrárpolitika korszerűsítése, hogy azok a lehető legjobban segítsék az Európai Unió előtt álló célok megvalósítását,
földgömb ikon az éghajlatváltozás elleni küzdelem – az uniós források 30%-át irányozva elő erre a célra, ami az uniós költségvetésben soha nem volt ilyen magas arány,
2 nő ikon a biológiai sokféleség védelme és a nemek közötti egyenlőség.

Legfontosabb újdonságok

 

A 2021-2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret és a Next Generation EU teljes megoszlása fejezetenként

  Többéves pénzügyi keret Európai Helyreállítási Eszköz
1. Egységes piac, innováció és digitális gazdaság 149,5 milliárd euró 11,5 milliárd euró
2. Kohézió, reziliencia és értékek 426,7 milliárd euró 776,5 milliárd euró
3. Természeti erőforrások és környezet 401 milliárd euró 18,9 milliárd euró
4. Migráció és határigazgatás 25,7 milliárd euró
5. Biztonság és védelem 14,9 milliárd euró
6. Szomszédság és a világ 110,6 milliárd euró
7. Európai közigazgatás 82,5 milliárd euró
TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET ÖSSZESEN 1210,9 milliárd euró 806,9 milliárd euró

Az összegek milliárd euróban értendők, folyó árakon. Forrás: Európai Bizottság

Európai Helyreállítási Eszköz

next generation eu logo

A Next Generation EU egy több mint 800 milliárd eurós ideiglenes helyreállítási eszköz, melynek célja, hogy hozzájáruljon a koronavírus-világjárvány okozta közvetlen gazdasági és társadalmi károk helyreállításához. A Covid19 utáni Európa zöldebb, digitálisabb és ellenállóbb lesz, és felkészültebben nézhet szembe a jelen és a jövő kihívásaival.

 • A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz: a Next Generation EU központi eleme, amely 723,8 milliárd euró keretösszegig nyújt hiteleket és támogatásokat a tagállamoknak, hogy elősegítse reformjaikat és beruházásaikat. Célja, hogy enyhítse a koronavírus-világjárvány társadalmi és gazdasági hatásait, és hogy az európai gazdaságokat és társadalmakat fenntarthatóbbá, reziliensebbé tegye, továbbá felkészítse őket a zöld és a digitális átállásra. A tagállamok jelenleg dolgoznak helyreállítási és rezilienciaépítési terveiken, amelyekkel forrásokat igényelhetnek a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből.
 • Kohéziós célú és az európai területeknek nyújtott helyreállítási támogatás (REACT-EU): A Next Generation EU a REACT-EU számára is tartalmaz 50,6 milliárd eurót. A REACT-EU célja, hogy a koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezéssel és a koronavírus-reagálási kiterjesztett beruházási kezdeményezéssel végrehajtott válságreagálási és válságelhárítási intézkedéseket folytassa és kiterjessze. E kezdeményezés hozzá fog járulni a gazdaság környezetbarát, digitális és reziliens fellendülésének előkészítéséhez. A forrásokat az alábbi alapok biztosítják:
  – az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA),
  az Európai Szociális Alap (ESZA) és
  a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap (FEAD).
  Ezek a többletforrások 2021–2022-ben fognak rendelkezésre állni.
 • A Next Generation EU emellett más európai programok vagy alapok (pl.: Horizont 2020, InvestEU, vidékfejlesztés és a Méltányos Átállást Támogató Alap) költségvetését is megemeli.

A Next Generation EU pénzeszközeinek megoszlása

Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 723,8 milliárd euró
ebből kölcsön 385,8 milliárd euró
ebből vissza nem térítendő támogatás 338 milliárd euró
ReactEU 50,6 milliárd euró
Európai horizont 5,4 milliárd euró
InvestEU 6,1 milliárd euró
Vidékfejlesztés 8,1 milliárd euró
Méltányos Átállást Támogató Alap (MÁTA) 10,9 milliárd euró
RescEU 2 milliárd euró
ÖSSZESEN 806,9 milliárd euró

Az összegek euróban értendők, folyó árakon. Forrás: Európai Bizottság

 

Számadatok

A Next Generation EU forrásainak megoszlása tagállamonként

A többéves pénzügyi keret megoszlása tagállamonként

Az EU hosszú távú költségvetésének és a Next Generation EU eszköznek a finanszírozása

euróérme

Az EU hosszú távú költségvetését továbbra is az EU bevételi forrásai fogják finanszírozni:

 • vámok,
 • a hozzáadottérték-adón alapuló tagállami hozzájárulások,
 • valamint a bruttó nemzeti jövedelmen alapuló hozzájárulások.

Ezenkívül 2021. január 1-jén új nemzeti hozzájárulás kerül bevezetésre az újrafeldolgozatlan műanyag alkotta csomagolási hulladék mennyisége alapján.

 

Hitelfelvétel a helyreállítás finanszírozásáért

A Next Generation EU finanszírozásához az Európai Bizottság – az Európai Unió nevében – piaci hiteleket fog felvenni a tagállamok többségénél kedvezőbb feltételekkel, az összegeket pedig újra szét fogja osztani.

Az Európai Bizottság négy program – köztük legfeljebb 100 milliárd euró összegben a munkahelyeket támogató és foglalkoztatást fenntartó SURE – keretében már jelenleg is bocsát ki kötvényeket az EU-nak és harmadik országoknak nyújtott hitelek finanszírozására.

Ahhoz, hogy a Next Generation EU számára 2026-ig folyó árakon mintegy 800 milliárd EUR-t (ez az EU GDP-jének 5%-a) a legjobb pénzügyi feltételek mellett tudjon bevonni, a Bizottság diverzifikált finanszírozási stratégiát fog alkalmazni.

Egyértelmű ütemterv új, hiteltörlesztési célú bevételi források bevonására

A Bizottság 2021 júniusáig javaslatokat fog előterjeszteni arról, hogy az alábbiak segítségével milyen bevételi forrásokat lehetne mozgósítani:

fák ikon az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus,
digitális képernyő digitális illeték,
összekötött pontok az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere.

A Bizottság 2024 júniusáig új bevételi forrásokat fog javasolni, mint például:

pénzügyi tranzakciós adó,
befeketetés ikon a vállalati szektorhoz kapcsolódó pénzügyi hozzájárulás,
tábla új közös társaságiadó-alap.

A 2021–2027-es uniós költségvetés bevételi forrásai

Potenciális új bevételi források

A további lépések

Az Európai Bizottság 2021. január 1-jével megkezdte a következő többéves pénzügyi keret (a hosszú távú uniós költségvetés) keretében előirányzott források lekötését, miután az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a vonatkozó ágazatspecifikus szabályokat, valamint a 2021-re vonatkozó éves költségvetést.

A saját forrásokról szóló határozatot 2021. május 31-én valamennyi tagállam – alkotmányos követelményeivel összhangban – megerősítette. A Bizottság most fel tud venni hitelt, hogy finanszírozza a helyreállítást a Next Generation EU keretében. A Bizottság 2021. június 15-én a Next Generation EU-hoz kapcsolódó első finanszírozási művelet keretében 20 milliárd eurót mozgósított.

A kedvezményezettek

Az uniós költségvetésből mindenki részesülhet. Tájékozódjon az aktuális és jövőbeli finanszírozási lehetőségekről és a kapcsolódó felhívásokról, szerezzen háttér-információkat a finanszírozási folyamatokról és programokról, és pályázzon finanszírozási forrásokra online.

Információk a közbeszerzésekről és az Európai Bizottsággal való üzletkötési lehetőségekről

Háttér-információk

A Bizottság 2018. május 2-án terjesztette elő az EU következő hosszú távú költségvetésére vonatkozó javaslatát. A keretre irányuló javaslatot a 37 ágazati programra (kohézió, mezőgazdaság, Erasmus, Európai horizont stb.) vonatkozó jogalkotási javaslatok követték. A Bizottság 2018-tól 2020 elejéig szorosan együttműködött a Tanács soros elnökségeivel és az Európai Parlamenttel, hogy előbbre vigye a tárgyalásokat.

2020. május 27-én az Európai Bizottság a koronavírus okozta példátlan válságra reagálva javaslatot tett a Next Generation EU ideiglenes helyreállítási eszközre, valamint a 2021–2027-es időszakra vonatkozó hosszú távú uniós költségvetés célzott megerősítésére.

2020. július 21-én az uniós állam-, illetve kormányfők politikai megállapodásra jutottak a csomagról.

2020. november 10-én az Európai Parlament és a Tanács véglegesítette a csomagra vonatkozó megállapodását.

2020. december 10-én, az Európai Tanács ülésén az uniós tagállamok megállapodtak abban, hogy a Tanács szintjén is véglegesítik a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet és a saját forrásokról szóló határozat elfogadását.

2020. december 17-én a Tanács döntött a 2021 és 2027 közötti időszakra szóló következő hosszú távú uniós költségvetés elfogadásáról. Ez volt az elfogadási folyamat utolsó lépése az Európai Parlament december 16-i szavazását követően, melynek során az EP tagjai jelentős többséggel jóváhagyták a többéves pénzügyi keretről szóló rendeletet.

2020. december 18-án az Európai Parlament és a Tanács megállapodott a Next Generation EU központi elemét jelentő Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről.

A tárgyalási folyamat

Dokumentumok

LetöltésPDF - 584.7 KB