Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

De versterkte jongerengarantie

Wat is de versterkte jongerengarantie?

De jongerengarantie houdt in dat alle jongeren onder de 30 recht hebben op een degelijk aanbod aan:

  • werk
  • opleidingen
  • leerbanen
  • stages

binnen vier maanden nadat zij werkloos raken of met school stoppen.

Alle EU-landen hebben in een aanbeveling van de Raad van oktober 2020 beloofd zich te zullen inzetten voor de uitvoering van de versterkte jongerengarantie. De aanbeveling is gebaseerd op een voorstel van de Commissie, dat deel uitmaakt van het pakket ter ondersteuning van de werkgelegenheid voor jongeren.

Wat is er tot dusver bereikt?

De jongerengarantie heeft jongeren kansen geboden en structurele hervormingen en innovatie aangejaagd. Hierdoor heeft het grootste deel van de arbeidsbureaus hun diensten aan jongeren verbeterd en uitgebreid.

Na ongeveer zeven jaar, tot vlak voor de COVID-19-pandemie, waren er in de EU ongeveer 1,7 miljoen minder jongeren die geen werk hadden en evenmin onderwijs of een opleiding volgden. De jeugdwerkloosheid was in februari 2020 gedaald tot een historisch laag niveau van 14,9%, enkele weken voordat overal in de EU coronalockdowns werden opgelegd.

Hoewel de verbeterende macro-economische context zeker een rol speelde, lijkt het erop dat de jongerengarantie een aanzienlijk positief effect heeft gehad. Meer dan 24 miljoen jongeren die ooit waren ingeschreven voor jongerengarantieregelingen, gingen in op werkaanbiedingen, volgden onderwijs, vonden een leerbaan of liepen stage.

Nationale uitvoeringsplannen voor de jongerengarantie

Hoe werd de jongerengarantie verbeterd?

Aangezien de coronacrisis nog steeds onevenredig grote gevolgen heeft voor jongeren, is zowat iedereen het erover eens dat we snel moeten optreden. De versterkte jongerengarantie breidt de werkgelegenheidsondersteuning voor jongeren in de hele EU uit tot de bredere doelgroep van 15- tot 29-jarigen.

Ze is bedoeld voor de miljoenen werkloze jongeren die geen kansen krijgen op de huidige arbeidsmarkt, zonder de moeilijk te bereiken jongeren, die mogelijk al jarenlang met meerdere problemen te maken hebben, uit het oog te verliezen. Daarbij wordt gewerkt met een op maat gesneden en geïndividualiseerde aanpak. Jongeren kunnen zo de juiste begeleiding krijgen en worden geholpen bij het vinden van een stoomcursus of een praktijkopleiding om hun vaardigheden snel bij te schaven.

Daarbij wordt rekening gehouden met de gevolgen van de pandemie voor de lokale arbeidsmarkt en met de kansen die de versnellende digitale en groene transitie bieden.

EU-steun

Er wordt een aanzienlijk bedrag aan EU-steun uitgetrokken in het kader van NextGenerationEU en de langetermijnbegroting van de EU.

De EU ondersteunt het beleid van haar lidstaten en organiseert activiteiten waarbij zij elkaar kunnen helpen de infrastructuur en de maatregelen voor de versterkte jongerengarantie te verbeteren. De EU houdt ook toezicht op de vooruitgang in alle lidstaten. 

Meer over EU-steun

Delen