Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Pojačana garancija za mlade

Što je pojačana Garancija za mlade?

Pojačana Garancija za mlade je nastojanje svih država članica da svi mlađi od 30 godina dobiju kvalitetnu ponudu za

u roku od četiri mjeseca od gubitka radnog mjesta ili prestanka obrazovanja.

Sve su se države EU-a obvezale provesti pojačanu Garanciju za mlade u Preporuci Vijeća iz listopada 2020. Preporuka se temelji na prijedlogu Komisije, dijelu paketa potpora za zapošljavanje mladih.

Što je dosad postignuto?

Garancija za mlade otvorila je mladima prilike te bila snažan pokretač strukturalnih reformi i inovacija. Zahvaljujući njoj većina javnih službi za zapošljavanje poboljšala je i proširila svoje usluge za mlade.

Nakon sedam godina, do neposredno prije izbijanja pandemije bolesti COVID-19, u EU-u se broj mladih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju smanjio za približno 1,7 milijuna. Nezaposlenost mladih bila je rekordno niska u veljači 2020., 14,9 %, tek nekoliko tjedana prije nego što su se zbog pandemije u cijelom EU-u počele uvoditi mjere ograničavanja kretanja.

Iako je i poboljšavanje makroekonomskog okruženja svakako imalo utjecaja na te pozitivne promjene, dokazi ukazuju na postojanje znatnog utjecaja Garancije za mlade. Više od 24 milijuna mladih koji su nekoć sudjelovali u programima Garancije za mlade primilo je ponude za zaposlenje, nastavak obrazovanja, naukovanje i pripravništvo.

Provedbeni planovi Garancije za mlade

Kako je Garancija za mlade pojačana?

Dok dosad neviđena kriza koju je uzrokovao COVID-19 nerazmjerno puno utječe na mlade, gotovo svi se slažu da moramo nešto poduzeti brzo. Pojačana Garancija za mlade proširuje sveobuhvatnu potporu za zapošljavanje dostupnu mladima u EU, sad namijenjenu još široj skupini korisnika, od 15 do 29 godina starosti.

Iako je usmjerena i na potrebe milijuna mladih kojima prijeti nezaposlenost jer ne mogu ući na današnje tržište rada, ona ne zanemaruje rad s onima do kojih je najteže doprijeti, koji se možda već godinama suočavaju s višestrukim preprekama. Pojačana Garancija za mlade to postiže personaliziranim, prilagođenim pristupima, kojima mladima daje odgovarajuće profesionalno usmjeravanje i pomaže im da pronađu ubrzane ili intenzivne tečajeve ako je potrebno usavršavanje.

Takvi pristupi uzimaju u obzir ne samo poznavanje lokalnih tržišta rada pod znatnim utjecajem koronavirusa nego i prilike koje pruža ubrzavanje digitalne i zelene tranzicije.

Potpora EU-a

Uz Preporuku dolazi potpora u obliku znatnog financiranja EU-a iz instrumenta NextGenerationEU i dugoročnog proračuna EU-a.

EU pruža podršku politikama i aktivnostima uzajamnog učenja kako bi pomogao državama članicama u stvaranju infrastrukture i mjera za pojačanu Garanciju za mlade. EU također prati napredak država članica. 

Više o potpori EU-a

Podijeli ovu stranicu