Najveći paket poticaja u povijesti

The EU’s long-term budget, coupled with NextGenerationEU, the temporary instrument designed to boost the recovery, will be the largest stimulus package ever financed through the EU budget. Taj paket, vrijedan ukupno 1,8 bilijuna eura, pomoći će u ponovnoj izgradnji zelenije, digitalnije i otpornije Europe nakon pandemije.

Poboljšani mehanizmi fleksibilnosti u dugoročnom proračunu omogućit će reagiranje u nepredviđenim situacijama. To znači da je proračun prilagođen ne samo situaciji u kojoj se nalazimo, nego i nesigurnoj budućnosti.

The last step of the adoption of the next long-term EU budget was reached on 17 December 2020.

 

Glavni elementi dogovora

More than 50% of the amount will support modernisation, for example through:

microscope istraživanja i inovacija u okviru programa Obzor Europa
investment icon pravedne klimatske i digitalne tranzicije u okviru Fonda za pravednu tranziciju i programa Digitalna Europa te
vaccine pripravnosti, oporavka i otpornosti u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, sustava rescEU i novog zdravstvenog programa „EU za zdravlje”.

U paketu je posebna pozornost posvećena

farm icon modernising traditional policies such as cohesion and the common agricultural policy, to maximise their contribution to the Union's priorities
globe icon borbi protiv klimatskih promjena, u koju će se uložiti 30 % Unijinih sredstava, dosad najveći udio u proračunu EU-a
2 womens icon zaštiti bioraznolikosti i rodnoj ravnopravnosti.

 

Višegodišnji financijski okvir 2021. – 2027.
ukupna dodijeljena sredstva po naslovu*

  VFO Next Generation EU UKUPNO
1. Jedinstveno tržište, inovacije i digitalno gospodarstvo 132,8 milijardi EUR 10,6 milijardi EUR 143,4 milijarde EUR
2. Kohezija, otpornost i vrijednosti 377,8 milijardi EUR 721,9 milijardi EUR 1099,7 milijardi EUR
3. Prirodni resursi i okoliš 356,4 milijarde EUR 17,5 milijardi EUR 373,9 milijardi EUR
4. Migracije i upravljanje granicama 22,7 milijardi EUR - 22,7 milijardi EUR
5. Sigurnost i obrana 13,2 milijarde EUR - 13,2 milijarde EUR
6. Susjedstvo i svijet 98,4 milijarde EUR - 98,4 milijarde EUR
7. Europska javna uprava 73,1 milijarda EUR - 73,1 milijarda EUR
UKUPNO VFO 1074,3 milijarde EUR 750 milijardi EUR 1824,3 milijarde EUR

All amounts in € billion, in constant 2018 prices. Izvor: Europska komisija

* Navedeni iznosi uključuju ciljano povećanje sredstava za deset programa u iznosu od 15 milijardi EUR u usporedbi sa sporazumom od 21. srpnja 2020. To su: Obzor Europa, Erasmus+, EU za zdravlje, Fond za integrirano upravljanje granicama, Prava i vrijednosti, Kreativna Europa, InvestEU, Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu, instrument za humanitarnu pomoć.

 

Next Generation EU

recovery plan

NextGenerationEU is a €750 billion temporary recovery instrument to help repair the immediate economic and social damage brought about by the coronavirus pandemic. Europa će nakon pandemije biti zelenija, digitalnija, otpornija i spremnija za postojeće i buduće izazove.

 • Mehanizam za oporavak i otpornost: okosnica instrumenta Next Generation EU; u okviru njega dostupno je 672,5 milijardi eura zajmova i bespovratnih sredstava za potporu reformama i ulaganjima država članica EU-a. Cilj je ublažiti gospodarske i socijalne posljedice pandemije koronavirusa i učiniti europska gospodarstva i društva održivijima, otpornijima i spremnijima za izazove i prilike koje donose zelena i digitalna tranzicija. Države članice pripremaju planove za oporavak i otpornost kako bi mogle povući sredstva u okviru tog mehanizma.
 • Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja (REACT-EU): Next Generation EU uključuje i 47,5 milijardi eura za REACT-EU. Riječ je o novoj inicijativi kojom se nastavljaju i proširuju mjere za odgovor na krizu i oporavak od krize koje se provode u okviru Investicijske inicijative kao odgovora na koronavirus i Investicijske inicijative plus kao odgovora na koronavirus. Pridonijet će zelenom, digitalnom i stabilnom oporavku gospodarstva. Sredstva će biti dostupna za
  Europski fond za regionalni razvoj
  Europski socijalni fond (ESF)
  Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD).
  Ta dodatna sredstva isplaćivat će se 2021. i 2022. iz instrumenta Next Generation EU, a 2020. na temelju ciljane revizije postojećeg financijskog okvira.
 • Putem instrumenta Next Generation EU pružit će se dodatna financijska sredstva i drugim europskim programima i fondovima, kao što su Obzor 2020., InvestEU, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Fond za pravednu tranziciju.

Dodjela sredstava u okviru instrumenta Next Generation EU

Mehanizam za oporavak i otpornost 672,5 milijardi EUR
od čega zajmovi 360 milijardi EUR
312,5 milijardi EUR
ReactEU 47,5 milijardi EUR
Obzor Europa 5 milijardi EUR
InvestEU 5,6 milijardi EUR
Ruralni razvoj 7,5 milijardi EUR
Fond za pravednu tranziciju 10 milijardi EUR
RescEU 1,9 milijardi EUR
UKUPNO 750 milijardi EUR

Izvor: Zaključci Europskog vijeća od 21. srpnja 2020.

 

Iznosi

 

Iznosi za Next Generation EU po državi

Iznosi za VFO po državi

Financiranje dugoročnog proračuna EU-a i instrumenta Next Generation EU

euro coin

The EU long-term budget will continue to be financed through the well-known revenue sources of the EU budget: customs duties, contributions from the Member States based on value added tax (VAT) and those based on gross national income (GNI). In addition, as of 1 January 2021, a new national contribution based on non-recycled plastic packaging waste will be introduced as a source of revenue of the EU budget. To finance the recovery, the EU will borrow on the markets at more favourable costs than many Member States and redistribute the amounts. For the Commission to start borrowing, all Member States must ratify the new Own Resources Decision in line with their constitutional requirements.

Jasan plan za nove izvore prihoda radi otplate pozajmljivanja

Komisija će do lipnja 2021. iznijeti prijedloge za izvore prihoda povezane s:

icon with trees mehanizmom za graničnu prilagodbu emisija ugljika
digital screen digitalnim nametom
connected dots sustavom EU-a za trgovanje emisijama.

Do lipnja 2024. Komisija će predložiti nove izvore prihoda, kao što su:

piled coins porez na financijske transakcije
investment icon financijski doprinos povezan s korporativnim sektorom
board nova zajednička osnovica poreza na dobit.

Daljnji koraci

The European Commission will start committing the funds under the next Multiannual Financial Framework (the EU long-term budget) as of 1 January 2021, following the adoption of the relevant sector-specific rules as well as of the annual budget for 2021 by the European Parliament and the Council.

For the Commission to start borrowing under NextGenerationEU, thus making the instrument operational, the ratification of the new Own Resources Decision by all Member States in line with their constitutional requirements is still needed.

The Commission relies on the commitment of Member States to proceed as quickly as possible, in the interest of all EU citizens.

Korisnici

Svi mogu imati koristi od proračuna EU-a. Možete pretraživati otvorene i buduće pozive na podnošenje prijedloga za financiranje, informacije o postupcima i programima financiranja te podnijeti zahtjev putem interneta.

Više o postupku nadmetanja te poslovanju s Europskom komisijom

Kontekst

Komisija je 2. svibnja 2018. iznijela prijedlog sljedećeg dugoročnog proračuna EU-a. Nakon okvirnog prijedloga odmah su uslijedili zakonodavni prijedlozi za 37 sektorskih programa (npr. kohezija, poljoprivreda, Erasmus, Obzor Europa itd.). Kako bi se ubrzali pregovori, Komisija je od 2018. do početka 2020. blisko surađivala s rotirajućim predsjedništvima Vijeća i s Europskim parlamentom.

Kao odgovor na dosad nezabilježenu krizu uzrokovanu koronavirusom Europska komisija predložila je 27. svibnja 2020. privremeni instrument za oporavak Next Generation EU u iznosu od 750 milijardi eura te ciljana povećanja dugoročnog proračuna EU-a za razdoblje 2021. – 2027.

On 21 July 2020, EU heads of state or government reached a political agreement on the package.

On 10 November 2020, the European Parliament and the Council reached an agreement on the package.

On 10 December 2020, EU Member States in the European Council agreed to finalise the adoption of the MFF Regulation and the Own Resources Decision, at the level of the Council.

On 17 December 2020, the Council decided to adopt the next long-term EU budget for the period 2021-2027. This was the final step in the adoption process following the vote in the European Parliament on 16 December, which endorsed the MFF Regulation with a significant majority.

On 18 December 2020, the European Parliament and the Council reached an agreement on the Recovery and Resilience Facility, the key instrument at the heart of NextGenerationEU.

Dokumenti

PreuzimanjePDF - 584.7 KB