Uvod

young girl jumping

Ovo je NextGenerationEU. To je više od plana oporavka. To je jedinstvena prilika da iz pandemije izađemo jači, preobrazimo naša gospodarstva, stvorimo prilike i radna mjesta u Europi u kakvoj želimo živjeti. Imamo sve što nam je potrebno da bi to ostvarili.

 

Imamo viziju, plan i dogovor da ćemo zajedno uložiti 806,9 milijardi EUR. 

 

Došlo je vrijeme da započnemo s radom kako bi Europa postala zelenija, digitalnija i otpornija.

 

*Ovaj je iznos naveden prema tekućim cijenama. To je 750 milijardi EUR u cijenama iz 2018.

Najveći paket poticaja u povijesti

Dugoročni proračun EU-a i inicijativa NextGenerationEU – privremeni instrument za poticanje oporavka – najveći je paket poticaja ikad financiran u Europi. Za obnovu Europe nakon COVID-a 19 izdvojeno je 2,018 bilijuna EUR (u tekućim cijenama). Bit će to zelenija, digitalnija i otpornija Europa.

Sredstva se upotrebljavaju za svladavanje najvećih izazova s kojima se Europa suočava i za potporu onima kojima je to potrebno. Nakon ruske agresije na Ukrajinu sredstva iz proračuna EU-a upotrijebljena su za pružanje hitne pomoći i potpore u Ukrajini i zemljama EU-a te kao odgovor na humanitarnu krizu uzrokovanu ratom.

* 1,8 bilijuna EUR u cijenama iz 2018.

Činjenice i brojke VFO-a za razdoblje 2021. – 2027. i instrumenta NextGenerationEU

Glavni elementi paketa

S više od 50 % dugoročnog proračuna i instrumenta NextGenerationEU podupire se modernizacija, primjerice kroz:

microscope istraživanja i inovacije u okviru programa Obzor Europa
investment icon pravedne klimatske i digitalne tranzicije u okviru Fonda za pravednu tranziciju i programa Digitalna Europa te
vaccine pripravnost, oporavak i otpornost u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, sustav rescEU i novi zdravstveni program „EU za zdravlje”.

U paketu je posebna pozornost posvećena

farm icon modernizaciji tradicionalnih politika kao što su kohezijska i zajednička poljoprivredna politika kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri povećao njihov doprinos prioritetima Unije
globe icon borbi protiv klimatskih promjena, u koju će se uložiti 30 % Unijinih sredstava, dosad najveći udio u proračunu EU-a
2 womens icon zaštiti bioraznolikosti i rodnoj ravnopravnosti.

Glavne novosti

 

Ukupna dodijeljena sredstva po naslovu* iz višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027. i instrumenta NextGenerationEU

  VFO NextGenerationEU
1. Jedinstveno tržište, inovacije i digitalno gospodarstvo 149,5 milijardi EUR 11,5 milijardi EUR
2. Kohezija, otpornost i vrijednosti 426,7 milijardi EUR 776,5 milijardi EUR
3. Prirodni resursi i okoliš 401 milijarda EUR 18,9 milijardi EUR
4. Migracije i upravljanje granicama 25,7 milijardi EUR -
5. Sigurnost i obrana 14,9 milijardi EUR -
6. Susjedstvo i svijet 110,6 milijardi EUR -
7. Europska javna uprava 82,5 milijardi EUR -
UKUPNO VFO 1210,9 milijardi EUR 806,9 milijardi EUR

Svi iznosi izraženi su u eurima, u tekućim cijenama. Izvor: Europska komisija

NextGenerationEU

next generation eu logo

NextGenerationEU instrument je privremenog oporavka u vrijednosti većoj od 800 milijardi EUR za otklanjanje neposredne gospodarske i socijalne štete uzrokovane pandemijom koronavirusa. Europa će nakon pandemije biti zelenija, digitalnija, otpornija i spremnija za postojeće i buduće izazove.

Glavni element instrumenta NextGenerationEU je Mehanizam za oporavak i otpornost. To je instrument za davanje bespovratnih sredstava i zajmova za potporu reformama i ulaganjima u državama članicama Unije. Ukupna mu je vrijednost 723,8 milijardi eura. Kako bi primile sredstva u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, države članice moraju pripremiti planove za oporavak i otpornost u kojima se navodi kako će ulagati sredstva. Osim toga, moraju ispuniti relevantne ključne etape i ciljne vrijednosti, a prije nego što se isplate u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost mogu provesti, Komisija ocjenjuje zadovoljavajuće ostvarenje svake ključne etape i ciljne vrijednosti.

Pregled planova različitih država članica EU-a nalazi se u interaktivnoj tablici pokazatelja za oporavak i otpornost gdje možete pratiti i isplate koje su dosad izvršene.

Ostatak sredstava iz instrumenta NextGenerationEU isplaćuje se državama članicama EU-a u okviru nekoliko programa EU-a, a to su: Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja (REACT-EU), Obzor Europa, InvestEU, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj ili Fond za pravednu tranziciju (FPT).

Nakon ruske agresije na Ukrajinu države članice EU-a mogle bi iskoristiti neke od tih fondova kako bi odgovorile na potrebe izbjeglica koje pristižu na njihovo državno područje.

Dodjela sredstava u okviru instrumenta NextGenerationEU

Mehanizam za oporavak i otpornost 723,8 milijardi EUR
od čega zajmovi 385,8 milijardi EUR
od čega bespovratna sredstva 338,0 milijardi EUR
ReactEU 50,6 milijardi EUR
Obzor Europa 5,4 milijarde EUR
InvestEU 6,1 milijarda EUR
Ruralni razvoj 8,1 milijarda EUR
Fond za pravednu tranziciju 10,9 milijardi EUR
RescEU 2 milijarde EUR
UKUPNO 806,9 milijardi EUR

Svi iznosi izraženi su u eurima, u tekućim cijenama. Izvor: Europska komisija

 

Nacionalna dodijeljena sredstva

Proračun EU-a ne temelji se i nikad se nije temeljio na uzimanju i davanju. Sve države članice imaju koristi od sudjelovanja u jedinstvenom tržištu i svladavanja zajedničkih izazova udruženim snagama. Sredstva EU-a, primjerice u okviru kohezijskih fondova ili Obzora Europa, namijenjena su svim dijelovima EU-a.

U određenim su područjima politike države članice primile prethodno dodijeljene iznose. Te dokumente možete pročitati ovdje.

Financiranje dugoročnog proračuna EU-a i instrumenta NextGenerationEU

euro coin

Dugoročni proračun EU-a i dalje će se financirati iz poznatih izvora prihoda proračuna EU-a:

  • carinskih pristojbi
  • doprinosa država članica koji se temelje na porezu na dodanu vrijednost (PDV)
  • doprinosa koji se temelje na bruto nacionalnom dohotku (BND).

Osim toga, od 1. siječnja 2021. kao izvor prihoda proračuna EU-a uvest će se novi nacionalni doprinos na temelju nerecikliranog plastičnog ambalažnog otpada.

 

Financiranje oporavka zaduživanjem

Za financiranje instrumenta za oporavak NextGenerationEU Europska komisija, u ime Europske unije, raspodjeljuje novac kojipozajmljuje na tržištima uz povoljnije kamatne stope od onih koje bi većina država članica mogle dobiti.

Prije instrumenta NextGenerationEU Europska komisija već je izdala obveznice, primjerice za financiranje zajmova državama članicama EU-a i trećim zemljama, uključujući do 100 milijardi eura za program SURE za potporu zapošljavanju i očuvanju radnih mjesta tijekom pandemije bolesti COVID-19.

U okviru diversificirane strategije financiranja Europska unije prikupit će do 2026. oko 800 milijardi eura u tekućim cijenama za instrument NextGenerationEU.

EU-u kao zajmoprimac

Jasan plan za nove izvore prihoda radi otplate pozajmljivanja

U međuinstitucijskom sporazumu iz prosinca 2021. Europski parlament, Vijeće i Komisija dogovorili su se da će raditi na uvođenju dostatnih novih vlastitih sredstava za pokrivanje otplata instrumenta NextGenerationEU.

Komisija je stoga u prosincu 2021. predložila tri nova izvora prihoda u proračun EU-a kako bi pomogla u otplati bespovratnih sredstava u okviru instrumenta NextGenerationEU. Ovim bi se prijedlogom pridonijelo i financiranju Socijalnog fonda za klimatsku politiku, čiji je cilj osigurati da nitko ne bude zapostavljen u prelasku na dekarbonizirano gospodarstvo.

Emissions trading Vlastita sredstva koja se temelje na sustavu za trgovanje emisijama
Carbon border adjustment mechanism Vlastita sredstva koja se temelje na mehanizmu za prilagodbu ugljika na granicama
reallocated profits Vlastita sredstva koja se temelje na preraspodijeljenoj dobiti vrlo velikih multinacionalnih poduzeća (na temelju rada na razini OECD-a i skupine G20)

Komisija surađuje s Europskim parlamentom i državama članicama EU-a u Vijeću na brzom odobravanju novih izvora prihoda.

Do kraja 2023. predložit će drugi paket novih vlastitih sredstva.

Izvori prihoda proračuna EU-a za razdoblje 2021. – 2027

Sljedeća generacija vlastitih sredstava EU-a

Korisnici

Svi mogu imati koristi od proračuna EU-a. Možete pretraživati otvorene i buduće pozive na podnošenje prijedloga za financiranje, informacije o postupcima i programima financiranja te podnijeti zahtjev putem interneta.

Više o postupku nadmetanja te poslovanju s Europskom komisijom

Kontekst

Komisija je 2. svibnja 2018. iznijela prijedlog sljedećeg dugoročnog proračuna EU-a

Kao odgovor na dosad nezabilježenu krizu uzrokovanu koronavirusom Europska komisija predložila je 27. svibnja 2020. privremeni instrument za oporavak NextGenerationEU te ciljana povećanja dugoročnog proračuna EU-a za razdoblje 2021. – 2027.

Šefovi država ili vlada EU-a postigli su 21. srpnja 2020., manje od dva mjeseca kasnije, politički dogovor o paketu.

Konačno donošenje u Vijeću uslijedilo je 17. prosinca 2020.

Pregovori

Dokumenti

PreuzimanjePDF - 584.7 KB