Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Vahvistettu nuorisotakuu

Mikä on vahvistettu nuorisotakuu?

Nuorisotakuu on EU-maiden keino torjua nuorisotyöttömyyttä, ja uusissa säännöissä takuuta on vahvistettu entisestään. Sen avulla varmistetaan, että kaikille alle 30-vuotiaille nuorille tarjotaan laadukasta

neljän kuukauden sisällä työttömäksi joutumisesta tai opintojen päättymisestä.

Kaikki EU-maat ovat sitoutuneet vahvistetun nuorisotakuun täytäntöönpanoon lokakuussa 2020 annetun EU:n neuvoston suosituksen mukaisesti. Suositus perustuu komission ehdotukseen, joka on osa nuorisotyöllisyyden tukipakettia.

Tähänastiset saavutukset

Nuorisotakuu on luonut mahdollisuuksia nuorille ja edistänyt tehokkaasti rakenneuudistuksia ja innovointia. Tämän seurauksena suurin osa julkisista työvoimapalveluista on parantanut ja laajentanut nuorille tarjoamiaan palveluita.

Koronaviruspandemiaa edeltävien seitsemän vuoden aikana työ- tai opiskelupaikkaa vailla olevien nuorten määrä väheni EU:ssa nuorisotakuun ansiosta noin 1,7 miljoonalla. Nuorisotyöttömyysprosentti oli helmikuussa 2020 – vain muutamia viikkoja ennen pandemian aiheuttamia rajoituksia – ennätyksellisen alhainen eli 14,9 prosenttia.

Vaikka kohentuneella makrotaloudellisella tilanteella oli muutoksessa tärkeä rooli, myös nuorisotakuun muutosvaikutuksesta on selvää näyttöä. Yli 24 miljoonaa järjestelmään rekisteröitynyttä nuorta on ottanut vastaan heille tarjotun työ-, jatkokoulutus-, harjoittelu- tai oppisopimuspaikan.

Nuorisotakuun kansallinen täytäntöönpano

Kuinka nuorisotakuuta on vahvistettu?

Covid-19-pandemian aiheuttama ennennäkemätön kriisi vaikuttaa edelleen suhteettomasti nuoriin, ja nopean toiminnan tarve on tunnustettu laajalti. Vahvistetun nuorisotakuun kohderyhmää on laajennettu, ja sen ikähaarukka on nyt 15–29 vuotta.

Järjestelmällä pyritään tavoittamaan miljoonat työttömyysriskin uhkaamat nuoret, jotka eivät pääse tämän päivän työmarkkinoille, unohtamatta niitä, joilla on saattanut olla ongelmia jo vuosia. Vahvistetun nuorisotakuun lähestymistapa on yksilöllinen: jokainen nuori saa tarvitsemansa opastuksen ja vinkkejä nopeaan koulutukseen, jos olemassa olevat taidot eivät riitä.

Tuessa otetaan huomioon paikallinen työmarkkinatilanne koronavirusrajoituksineen sekä digitaalisen ja vihreän siirtymän myötä avautuvat uudet mahdollisuudet.

EU:n tuki

Nuorisotakuuta koskevan suosituksen tukena on mittava EU-rahoitus, jota annetaan NextGenerationEU-välineen ja EU:n pitkän aikavälin talousarvion kautta.

EU auttaa jäsenmaita nuorisotakuun täytäntöönpanossa tarjoamalla toimintaohjeita ja mahdollisuuksia keskinäiseen oppimiseen. Lisäksi EU seuraa tilanteen kehittymistä jäsenmaissa. 

Lisätietoa EU:n tuesta

Jaa tämä sivu