Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Vahvistettu nuorisotakuu

Mikä on nuorisotakuu?

Nuorisotakuu on EU-maiden keino nuorisotyöttömyyden torjumiseen. Sen avulla varmistetaan, että kaikille alle 25-vuotiaille nuorille tarjotaan laadukasta

neljän kuukauden sisällä työttömäksi joutumisesta tai perusopintojen päättymisestä.

Kaikki EU-maat ovat sitoutuneet nuorisotakuun täytäntöönpanoon huhtikuussa 2013 annetun EU:n neuvoston suosituksen mukaisesti.

Komission uuteen nuorisotyöllisyyden tukialoitteeseen sisältyy ehdotus neuvoston suositukseksi, jolla halutaan vahvistaa nuorisotakuuta ja tavoittaa entistä paremmin etenkin heikossa asemassa olevat nuoret kaikkialla EU:ssa. Samalla kohderyhmän yläikäraja nostetaan 29 vuoteen.

Tähänastiset saavutukset

Nuorisotakuuseen liittyvillä eri EU-maiden toimilla on parannettu miljoonien nuorten eurooppalaisten elämää.

  • Nuorisotakuujärjestelmään on vuosittain rekisteröitynyt yli 5 miljoonaa nuorta vuodesta 2014 alkaen.
  • Näistä nuorista vuosittain yli 3,5 miljoonaa on ottanut vastaan tarjouksen työ-, jatkokoulutus-, harjoittelu- tai oppisopimuspaikasta. 
  • EU:n nuorisotyöllisyysaloitteesta on annettu suoraa tukea yli 2,4 miljoonalle eurooppalaiselle nuorelle.

Videoita: Nuorisotakuu ja nuorisotyöllisyysaloite – henkilökuvia ja hanke-esittelyjä

Viisi vuotta nuorisotakuun käyttöönoton jälkeen nuorten asema työmarkkinoilla on parantunut huomattavasti:

  • Työttömiä nuoria on EU:ssa 2,3 miljoonaa vähemmän, ja työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria on 1,8 miljoona vähemmän.
  • Nuorisotyöttömyys on vähentynyt vuoden 2013 huippulukemista, 24 prosentista, 14 prosenttiin vuonna 2019.
  • Työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien 15–24-vuotiaiden nuorten osuus on laskenut 13,2 prosentista (2012) 10,3 prosenttiin (2018).

Euroopan talouden tilan koheneminen on hyödyttänyt nuoria. Tähänastiset tulokset osoittavat myös, että nuorisotakuulla on ollut merkitystä. Nuorisotakuu on tuonut nuorille mahdollisuuksia, ja se on myös edistänyt tehokkaasti rakenneuudistuksia ja innovointia.

Komissio jatkaa kansallisten nuorisotakuujärjestelmien täysimittaista tukemista. EU:n sitoutuminen nuorisotakuuseen on vahvistettu Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa.

Tiedonanto: Nuorisotakuu ja nuorisotyöllisyysaloite kolmen vuoden jälkeen

Tietokooste nuorisotakuusta ja nuorisotyöllisyysaloitteesta

Hanke-esimerkkejä

Lisätietoa muista kansallisista uudistuksista ja toimista:

Nuorisotakuujärjestelmien toteutus

Nuorisotakuu on siirtänyt toimien painopisteen varhaiseen ongelmiin puuttumiseen sekä työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten auttamiseen, ja se on paljastanut nuorten työttömien palveluiden puutteita. Tämän seurauksena suurin osa julkisista työvoimapalveluista on parantanut ja laajentanut nuorille tarjoamiaan palveluita.

Oppisopimus- ja harjoittelu-uudistukset ovat auttaneet nuoria valmistautumaan työmarkkinoille siirtymiseen ja kehittämään tarvittavaa osaamista. Työllisyys-, koulutus-, sosiaali- ja nuorisopolitiikan alojen välistä koordinointia on tiivistetty. Työmarkkinajärjestöjen, nuorisopalvelujen ja nuorisojärjestöjen välille on luotu uusia kumppanuuksia.

EU on tukenut jäsenmaita kansallisten nuorisotakuun täytäntöönpanosuunnitelmien kehittämisessä. Komissio seuraa kansallisten ohjelmien täytäntöönpanoa ja helpottaa keskinäistä oppimista Euroopan työllisyysstrategian keskinäisen oppimisen ohjelman ja työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevan EU-ohjelman avulla.

Rahoitus

Nuorisotyöllisyysaloite ja Euroopan sosiaalirahaston merkittävät investoinnit ovat keskeiset rahoituslähteet, joilla tuetaan nuorisotakuun täytäntöönpanoa ohjelmakaudella 2014–2020.

Nuorisotyöaloitteen alkuperäinen budjetti oli 6,4 miljardia euroa. Sillä tuettiin jäsenmaita, joissa tilanne on huonoin. Aloitteen positiivisten vaikutusten vuoksi rahoituksen määrä nostettiin 8,8 miljardiin vuonna 2017.

Kun EU-maat panostavat kansallisissa talousarvioissaan nuorten työttömyyteen, ne voivat tulevaisuudessa välttyä suuremmilta kustannuksilta.

Jaa tämä sivu