Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Garanția pentru tineret consolidată

Ce este „Garanția pentru tineret”?

Garanția pentru tineret este un angajament asumat de toate statele membre pentru ca toți tinerii cu vârsta sub 25 de ani să aibă acces la o ofertă de calitate pentru

  • un loc de muncă
  • un curs de formare continuă
  • un program de ucenicie
  • un stagiu

în termen de patru luni de la momentul în care devin șomeri sau își termină studiile.

Toate statele membre s-au angajat să implementeze Garanția pentru tineret în cadrul unei Recomandări a Consiliului din aprilie 2013.

În cadrul măsurilor de sprijin pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, propunerea Comisiei de recomandare a Consiliului privind o punte către locuri de muncă consolidează Garanția pentru tineret și, printre altele, favorizează incluziunea tinerilor vulnerabili din UE. De asemenea, extinde grupa de vârstă a publicului-țintă (până la 29 de ani).

Ce rezultate s-au obținut până în prezent?

Garanția pentru tineret a devenit o realitate în țările UE și a ajutat la îmbunătățirea vieților a milioane de tineri europeni.

  • Din 2014, peste 5 milioane de tineri s-au înregistrat în sisteme de Garanții pentru tineret, în fiecare an.
  • Anual, începând din 2014, peste 3,5 milioane de tineri înscriși în cadrul inițiativei au acceptat o ofertă de muncă, de formare continuă, de stagiu sau de ucenicie. 
  • Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor a ajutat direct peste 2,4 milioane de tineri din toată Uniunea.

Materiale video: Garanția pentru tineret / Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor – mărturii și proiecte

În cei 5 ani de când există Garanția pentru tineret, funcționarea pieței muncii pentru tineri s-a îmbunătățit în mod semnificativ:

  • Numărul tinerilor din UE aflați în șomaj a scăzut cu aproape 2,3 milioane, în timp ce numărul tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) a scăzut cu 1,8 milioane.
  • Șomajul în rândul tinerilor a scăzut de la vârful de 24 % în 2013 la 14 % în 2019.
  • Procentul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani care nu sunt încadrați profesional și nici nu urmează un program educațional sau de formare (NEET) a scăzut de la 13,2 % în 2012 la 10,3 % în 2018.

Îmbunătățirea situației economice în Europa a fost benefică pentru tineri. Progresele înregistrate până acum se datorează și Garanției pentru tineret. Aceasta a creat oportunități pentru tineri și a acționat ca un motor pentru inovare și reforme structurale.

Comisia va continua să sprijine punerea în aplicare a sistemelor naționale de Garanție pentru tineret. Angajamentul UE în acest sens a fost reiterat în Pilonul european al drepturilor sociale.

Comunicare: Garanția pentru tineret și Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, după trei ani

Fișă informativă: Garanția pentru tineret și Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

Povești de succes

Puteți găsi o prezentare a reformelor și măsurilor naționale în

Cum este implementată Garanția pentru tineret?

Garanția pentru tineret a mutat accentul pe intervenția timpurie și pe tinerii NEET și a scos în evidență decalajele existente în furnizarea de servicii pentru tinerii fără un loc de muncă. Prin urmare, majoritatea agențiilor de ocupare a forței de muncă au făcut îmbunătățiri și și-au extins serviciile pentru tineri.

Reformele privind programele de ucenicie și stagiile i-au ajutat pe tineri să se pregătească pentru piața muncii și să își consolideze competențele relevante. De asemenea, s-a îmbunătățit coordonarea la nivelul politicilor sociale și al celor privind ocuparea forței de muncă, educația și tineretul. Au fost create noi parteneriate cu partenerii sociali, serviciile pentru tineret și organizațiile de tineret.

UE a sprijinit statele membre în elaborarea planului național de punere în aplicare a Garanției pentru tineret. Comisia contribuie la monitorizarea punerii în aplicare a sistemelor naționale și facilitează învățarea reciprocă prin intermediul Programului european de învățare reciprocă în domeniul ocupării forței de muncă și al activităților finanțate în cadrul Programului UE pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI).

Finanțare

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, împreună cu investițiile semnificative specifice din Fondul social european reprezintă o resursă financiară esențială pentru sprijinirea punerii în aplicare a Garanției pentru tineret pe teren, în perioada de programare 2014-2020.

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor a avut un buget inițial de 6,4 miliarde EUR, destinat celor mai afectate state membre. Datorită impactului său pozitiv, bugetul a fost mărit, ajungând la 8,8 miliarde EUR în 2017.

Dacă bugetele naționale acordă prioritate ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, statele membre pot evita costuri mai mari pe viitor.

Distribuiți pagina