Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Garanția pentru tineret consolidată

Ce presupune Garanția pentru tineret consolidată?

Garanția pentru tineret consolidată este un angajament pe care și l-au asumat toate statele membre, astfel încât toți tinerii cu vârsta sub 30 de ani poată primi o ofertă de

  • muncă
  • formare continuă
  • ucenicie
  • stagiu

în termen de patru luni din momentul în care își pierd locul de muncă sau își termină studiile.

Toate statele membre s-au angajat să implementeze Garanția pentru tineret consolidată în cadrul unei Recomandări a Consiliului din octombrie 2020. Recomandarea se bazează pe o propunere a Comisiei, care face parte din pachetul de sprijin pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor.

Ce rezultate s-au obținut până în prezent?

Garanția pentru tineret a creat oportunități pentru tineri și a acționat ca un motor puternic pentru inovare și reforme structurale. Prin urmare, majoritatea agențiilor de ocupare a forței de muncă au făcut îmbunătățiri și și-au extins serviciile pentru tineri.

În aproximativ șapte ani, chiar înainte de izbucnirea pandemiei de COVID-19, pe teritoriul UE numărul tinerilor care nu erau încadrați profesional și nici nu urmau un program educațional sau de formare (NEET) era cu 1,7 milioane mai mic. Șomajul în rândul tinerilor scăzuse la un nivel record de 14,9 % până în februarie 2020, cu doar câteva săptămâni înainte de instituirea unor restricții legate de pandemie în întreaga UE.

Deși îmbunătățirea contextului macroeconomic a jucat cu siguranță un rol, Garanția pentru tineret a avut un efect transformator major, după cum arată dovezile existente. Peste 24 de milioane de tineri care au fost înregistrați în cadrul Garanției pentru tineret au dat curs unor oferte de angajare, de continuare a educației, de ucenicie și de stagii.

Planurile naționale de punere în aplicare a Garanției pentru tineret

Cum a fost consolidată Garanția pentru tineret?

Deoarece criza fără precedent provocată de pandemia de COVID-19 continuă să îi afecteze în mod disproporționat pe tineri, există un acord covârșitor cu privire la faptul că trebuie să acționăm rapid. Garanția pentru tineret consolidată intensifică sprijinul pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor din întreaga UE, ajungând în prezent la un grup-țintă mai larg, format din persoane cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani.

Garanția vizează milioane de tineri expuși riscului de șomaj care nu pot intra pe piața actuală a forței de muncă, fără a pierde din vedere categoriile cel mai greu accesibile care se confruntă de ani de zile cu obstacole multiple. Garanția pentru tineret consolidată realizează toate aceste lucruri prin abordări personalizate și individualizate, punând la dispoziția tinerilor niveluri adecvate de orientare și ajutându-i să găsească stagii de formare și cursuri intensive, în cazul în care perfecționarea se dovedește a fi necesară.

Astfel de abordări iau în considerare informațiile de pe piața locală a forței de muncă și efectele pandemiei de COVID-19, ținând cont, în egală măsură, de oportunitățile oferite de accelerarea tranziției digitale și verzi.

Sprijinul UE

Recomandarea Consiliului este susținută de o finanțare semnificativă din partea UE, acordată în cadrul instrumentului NextGenerationEU și al bugetului UE pe termen lung.

UE oferă sprijin pentru elaborarea de politici și propune activități de învățare reciprocă pentru a ajuta statele membre să consolideze infrastructura și măsurile pentru consolidarea Garanției pentru tineret. De asemenea, UE monitorizează progresele înregistrate în statele membre. 

Mai multe despre sprijinul UE

Distribuiți pagina