Impjiegi, affarijiet soċjali u inklużjoni

Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ imsaħħa

X’inhi l-Garanzija għaż-Żgħażagħ imsaħħa?

Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ imsaħħa hija impenn mill-Istati Membri kollha sabiex jiżguraw li ż-żgħażagħ kollha taħt l-età ta’ 30 sena jirċievu offerta ta’ kwalità tajba ta’

  • impjiegi
  • edukazzjoni kontinwa
  • apprendistat
  • traineeship

f'perjodu ta' erba' xhur minn meta jispiċċaw qiegħda jew minn meta jħallu l-edukazzjoni.

Il-pajjiżi kollha tal-UE impenjaw lilhom infushom biex jimplimentaw il-Garanzija għaż-Żgħażagħ imsaħħa fir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill ta’ Ottubru 2020. Ir-Rakkomandazzjoni hija bbażata fuq proposta tal-Kummissjoni, parti mill-pakkett ta’ Appoġġ għall-Impjieg taż-Żgħażagħ.

Xi nkiseb s’issa?

Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ ħolqot opportunitajiet għaż-żgħażagħ u aġixxiet bħala xprunatur b’saħħtu għar-riformi strutturali u għall-innovazzjoni. B’riżultat ta’ dan, il-maġġoranza tas-servizzi pubbliċi tal-impjiegi (PES) tejbu u espandew is-servizzi tagħhom għaż-żgħażagħ.

F’madwar seba’ snin, ftit qabel il-pandemija tal-COVID-19, fl-UE kien hemm madwar 1,7 miljun żagħżugħ u żagħżugħa anqas li la kellhom impjieg u lanqas ma kienu f’edukazzjoni jew f’taħriġ (NEETs). Il-qgħad fost iż-żgħażagħ kien niżel għal livell rekord baxx ta’ 14.9% sa Frar 2020, sempliċement ġimgħat qabel ma ġew stabbiliti lockdowns relatati mal-pandemiji madwar l-UE.

Għad li l-kuntest makroekonomiku li qed jitjieb ċertament kellu rwol f'dan, l-evidenza tissuġġerixxi li l-Garanzija għaż-Żgħażagħ kellha effett trasformattiv kbir. Aktar minn 24 miljun żagħżugħ u żagħżugħa li darba kienu rreġistrati fi skemi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ bdew offerta ta’ impjieg, edukazzjoni kontinwa, apprendistati u traineeships.

Pjanijiet ta’ implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ Nazzjonali

Kif ġiet imsaħħa l-Garanzija għaż-Żgħażagħ?

Hekk kif il-kriżi bla preċedent li ġabet magħha l-pandemija tal-COVID-19 qed tkompli taffettwa liż-żgħażagħ b’mod sproporzjonat, hemm qbil kbir ħafna dwar il-fatt li jeħtieġ li naġixxu malajr. Il-garanzija għaż-Żgħażagħ imsaħħa żżid l-appoġġ komprensiv għall-impjiegi disponibbli għaż-żgħażagħ madwar l-UE, u issa tilħaq grupp fil-mira usa’ ta’ dawk bejn il-15 u d-29 sena.

Hija tagħmel tajjeb għall-miljuni ta’ żgħażagħ f’riskju ta’ qgħad li ma jistgħux jidħlu fis-suq tax-xogħol tal-lum, mingħajr ma tintesa l-attivazzjoni ta’ dawk li huma diffiċli biex jintlaħqu li setgħu ilhom iħabbtu wiċċhom ma’ diversi ostakli għal snin sħaħ. Il-garanzija għaż-Żgħażagħ imsaħħa tagħmel dan kollu permezz ta’ approċċi individwalizzati u mfassla apposta; tipprovdi liż-żgħażagħ bil-livelli xierqa ta’ gwida u tgħinhom isibu crash courses jew korsijiet intensivi jekk ikun meħtieġ titjib tal-ħiliet.

Approċċi bħal dawn iqisu l-intelliġenza tas-suq tax-xogħol lokali msawra mir-ramifikazzjonijiet tal-COVID-19, filwaqt li jirrikonoxxu wkoll l-opportunitajiet ipprovduti mit-tranżizzjonijiet diġitali u ekoloġiċi li qed jaċċelleraw.

Appoġġ mill-UE

Ir-Rakkomandazzjoni hija appoġġjata minn finanzjament sinifikanti tal-UE taħt il-baġit tan-NextGenerationEU u l-baġit fit-tul tal-UE.

L-UE tipprovdi appoġġ politiku u attivitajiet ta’ tagħlim reċiproku biex tgħin lill-Istati Membri jsaħħu l-infrastruttura u l-miżuri għall-Garanzija għaż-Żgħażagħ imsaħħa. L-UE tissorvelja wkoll il-progress fost l-Istati Membri. 

Aktar dwar l-appoġġ tal-UE

Ixxerja din il-paġna