Navigācijas ceļš

EaSI Mikrofinansēšanas un sociālās uzņēmējdarbības apakšprogramma

Mikrofinansēšanas un sociālās uzņēmējdarbības apakšprogramma atbalsta darbības divās tematiskās sadaļās:

Līdz 2016. gadam Progresa mikrofinansēšanas instruments darbosies līdz ar jauno programmu “Mikrofinansēšana un sociālā uzņēmējdarbība”.

Mērķi

  • Uzlabot tām neaizsargātajām sociālajām grupām domātā mikrofinansējuma pieejamību un saņemšanas iespējas, kuras vēlas izveidot savu uzņēmumu vai mikrouzņēmumu.
  • Palielināt mikrokredītu nodrošinātāju iestāžu institucionālās spējas.
  • Atbalstīt sociālo uzņēmumu attīstību, jo īpaši piedāvājot iespējas saņemt finansējumu.

Kas var piedalīties?

Eiropas Komisija tieši nefinansē uzņēmējus un sociālos uzņēmumus, bet dod iespēju atsevišķiem mikrokredītu nodrošinātājiem un investoriem, kuri iegulda sociālajos uzņēmumos, palielināt kreditēšanu.

Finansējumam var pieteikties publiskas un privātas struktūras, kas darbojas valsts, reģiona vai vietējā līmenī, piedāvā mikrokredītus fiziskām personām un mikrouzņēmumiem un/vai finansē sociālos uzņēmumus šajās valstīs.

Finansējums

21 % no EaSI kopējā budžeta piešķirs apakšprogrammai “Mikrofinansēšana un sociālā uzņēmējdarbība”.