Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

L-assi tal-Mikrofinanzjament u Intraprenditorija Soċjali ta' EaSI

L-assi tal-Mikrofinanzjament u l-Intraprenditorija Soċjali (MF/IS) jappoġġa azzjonijiet f'żewġ taqsimiet tematiċi:

Sal-2016, Progress Microfinance se jaħdem mal-programm MF/IS.

Objettivi

  • Iktar aċċess għal, u disponibbiltà ta', mikrofinanzjament għal gruppi vulnerabbli li jixtiequ jistabbilixxu jew jiżviluppaw in-negozju tagħhom u għal mikrointrapriżi.
  • Bini tal-kapaċità istituzzjonali tal-fornituri tal-mikrokreditu.
  • Appoġġ għall-iżvilupp ta' intrapriżi soċjali, partikolarment b'aċċess aktar faċli għall-finanzi.

Min jista’ jipparteċipa?

Il-Kummissjoni Ewropea ma tiffinanzjax direttament lill-intraprendituri jew lill-intrapriżi soċjali, iżda tippermetti lil fornituri ta' mikrokreditu magħżula u lil investituri tal-intrapriżi soċjali fl-UE biex iżidu s-self.

L-organizzazzjonijiet li jistgħu japplikaw għall-finanzjament huma korpi pubbliċi u privati stabbiliti fil-livell nazzjonali, reġjonali jew lokali u li jipprovdu mikrokreditu għal persuni u mikrointrapriżi u/jew finanzjament għal intrapriżi soċjali f'dawn il-pajjiżi.

Finanzjament

21% tal-baġit totali ta' EaSI se jkun allokat lil MF/IS.