Navigacijski put

Os Mikrofinanciranje i socijalno poduzetništvo Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije

U okviru osi Mikrofinanciranje i socijalno poduzetništvo podupiru se djelatnosti u dvama tematskim odjeljcima:

Do 2016. mikrofinancijski instrument Progress provodit će se zajedno s novim programom Mikrofinanciranje i socijalno poduzetništvo.

Ciljevi

  • Povećanje dostupnosti i raspoloživosti mikrofinanciranja za ranjive skupine koje žele osnovati ili razviti svoja poduzeća ili mikropoduzeća.
  • Jačanje institucijskog kapaciteta pružatelja usluga mikrokreditiranja.
  • Podupiranje razvoja socijalnih poduzeća, posebice olakšanjem pristupa financiranju.

Tko može sudjelovati?

Europska komisija ne financira izravno poduzetnike ili socijalna poduzeća, nego omogućuje odabranim pružateljima usluga mikrokredita i ulagačima u socijalna poduzeća u EU-u da povećaju pozajmljivanje.

Za financiranje mogu se prijaviti javna i privatna tijela osnovana na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini koja pružaju usluge mikrokreditiranja osobama i mikropoduzećima i/ili financiranja za socijalna poduzeća u tim državama.

Financiranje

Osi Mikrofinanciranje i socijalno poduzetništvo dodijelit će se 21 % ukupnog proračuna Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije.