Navigačný riadok

Os mikrofinancovanie a sociálne podnikanie programu EaSI

Os mikrofinancovanie a sociálne podnikanie podporuje činnosti v dvoch tematických častiach:

Do roku 2016 bude spolu s novým programom mikrofinancovania a sociálneho podnikania pôsobiť aj nástroj mikrofinancovania Progress.

Ciele

  • Zlepšiť prístup k mikrofinancovaniu a jeho dostupnosť pre mikropodniky a zraniteľné skupiny, ktoré chcú začať podnikať alebo rozšíriť svoje podnikanie.
  • Budovať inštitucionálne kapacity poskytovateľov mikroúverov.
  • Podporovať vytváranie sociálnych podnikov, najmä prostredníctvom uľahčovania prístupu k financovaniu.

Kto sa môže zúčastniť?

Európska komisia neposkytuje priame financovanie podnikateľom alebo sociálnym podnikom, ale vybraným poskytovateľom mikroúverov a investorom do sociálnych podnikov v EÚ umožňuje zvýšiť objem pôžičiek.

Organizácie, ktoré môžu požiadať o financovanie, sú verejné a súkromné subjekty na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré poskytujú mikroúvery jednotlivcom a mikropodnikom a/alebo financujú sociálne podniky v týchto krajinách.

Financovanie

Na program mikrofinancovania a sociálneho podnikania sa uvoľnia prostriedky vo výške 21 % z celkového rozpočtu programu EaSI.