Sti

Mikrofinansiering og socialt iværksætteri i EaSI

Den del af EaSi, der handler om mikrofinansiering og socialt iværksætteri (MF/SE), støtter initiativer på to temaområder:

Frem til 2016 kører Progress Microfinance sammen med det nye MF/SE-program.

Mål

  • At øge adgangen til og udbuddet af mikrofinansiering for udsatte grupper, der ønsker at etablere eller udvikle en virksomhed eller mikrovirksomhed.
  • At opbygge den institutionelle kapacitet hos udbydere af mikrokredit.
  • At støtte udviklingen af sociale virksomheder, især ved at lette adgangen til finansiering.

Hvem kan deltage?

EU-Kommissionen finansierer ikke direkte iværksættere eller sociale virksomheder, men sætter udvalgte udbydere af mikrokredit og investorer i sociale virksomheder i EU i stand til at øge deres udlån.

Følgende organisationer kan søge om midler: offentlige og private organer på nationalt, regionalt eller lokalt niveau, som yder mikrokredit til personer og mikrovirksomheder og/eller finansiering til sociale virksomheder i disse lande.

Finansiering

21 % af det samlede EaSI-budget tildeles MF/SE.