Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

EaSI-ohjelman mikrorahoitus ja yhteiskunnallinen yrittäjyys -lohko

Mikrorahoitus ja yhteiskunnallinen yrittäjyys -lohkosta tuetaan toimia kahdella aihekohtaisella osa-alueella:

Tavoitteet

  • Lisätään mikrorahoituksen saatavuutta heikossa asemassa oleville henkilöille, jotka haluavat käynnistää oman mikroyrityksen tai kehittää sitä, sekä olemassa oleville mikroyrityksille.
  • Parannetaan mikroluoton tarjoajien institutionaalisia valmiuksia.
  • Tuetaan sosiaalisten yritysten kehittämistä etenkin helpottamalla rahoituksen saantia.

Rahoitus

EaSI-takaus

EaSI-takausjärjestelmän kautta on mikroluottojen tarjoajille ja yhteiskunnallisille yrityksille jo käytettävissä 96 miljoonaa euroa. EaSI-takaus antaa mikroluottojen tarjoajille ja yhteiskunnallisiin yrityksiin investoiville mahdollisuuden tarjota rahoitusta myös sellaisille yrityksille, joita ne eivät riskien vuoksi muutoin pystyisi rahoittamaan. Euroopan komissio on valinnut Euroopan investointirahaston (EIR) EaSI-takauksen täytäntöönpanijaksi.

EaSI-takausta (suoraa takausta tai vastatakausta) voi hakea vastaamalla Euroopan investointirahaston verkkosivustolla julkaistuun kiinnostuksenilmaisupyyntöön.

EaSi: investointivalmiuksien kehittäminen

EaSI-ohjelman alaisen investointivalmiuksia kehittävän aloitteen kautta on käytettävissä 16 miljoonaa euroa. Tavoitteena on vahvistaa joidenkin sellaisten rahoituksen välittäjien institutionaalisia valmiuksia, jotka eivät vielä ole toiminnassaan kestävällä perustalla tai jotka tarvitsevat kasvunsa ja kehityksensä tueksi riskipääomaa. Tukimuotoina ovat pääomasijoitukset ja poikkeustapauksissa myös lainat. Euroopan komissio on valinnut Euroopan investointirahaston (EIR) EaSI-ohjelman alaisen investointivalmiuksia kehittävän aloitteen täytäntöönpanijaksi.

Hakemuksen voi tehdä vastaamalla Euroopan investointirahaston verkkosivustolla julkaistuun kiinnostuksenilmaisupyyntöön.

Ohjelmalohkon kattavuus

Euroopan komissio ei suoraan rahoita yrittäjiä tai yhteiskunnallisia yrityksiä, vaan parantaa tiettyjen mikroluottojen tarjoajien ja yhteiskunnallisiin yrityksiin investoivien tahojen valmiuksia lisätä luottojen tarjontaa.

Ohjelmasta voivat hakea rahoitusta kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla toimivat julkiset ja yksityiset elimet, jotka tarjoavat mikroluottoja henkilöille ja mikroyrityksille ja/tai rahoitusta yhteiskunnallisille yrityksille.