Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

EaSI-ohjelman mikrorahoitus ja yhteiskunnallinen yrittäjyys -lohko

Mikrorahoitus ja yhteiskunnallinen yrittäjyys -lohkosta tuetaan toimia kahdella aihekohtaisella osa-alueella:

Vanhaa Progress-mikrorahoitus-ohjelmaa toteutetaan edelleen uuden ohjelman rinnalla vuoteen 2016 saakka.

Tavoitteet

  • Lisätään mikrorahoituksen saatavuutta heikossa asemassa oleville henkilöille, jotka haluavat käynnistää oman mikroyrityksen tai kehittää sitä, sekä olemassa oleville mikroyrityksille.
  • Parannetaan mikroluoton tarjoajien institutionaalisia valmiuksia.
  • Tuetaan yhteiskunnallisten yritysten kehittämistä etenkin helpottamalla rahoituksen saantia.

Ohjelmalohkon kattavuus

Euroopan komissio ei suoraan rahoita yrittäjiä tai yhteiskunnallisia yrityksiä, vaan parantaa tiettyjen mikroluottojen tarjoajien ja yhteiskunnallisiin yrityksiin investoivien tahojen valmiuksia lisätä luottojen tarjontaa.

Ohjelmasta voivat hakea rahoitusta kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla toimivat julkiset ja yksityiset elimet, jotka tarjoavat mikroluottoja henkilöille ja mikroyrityksille ja/tai rahoitusta yhteiskunnallisille yrityksille.

Rahoitus

Mikrorahoitus ja yhteiskunnallinen yrittäjyys -lohkon osuus EaSI-ohjelman kokonaisbudjetista on 21 %.