Naršymo kelias

Užimtumo ir socialinių inovacijų programos Mikrofinansų ir socialinio verslumo kryptis

Pagal Mikrofinansų ir socialinio verslumo kryptį remiama dviejų teminių skirsnių veikla:

  • mikrokreditų ir mažų paskolų teikimas pažeidžiamoms grupėms ir labai mažoms įmonėms,
  • socialinis verslumas.

Iki 2016 m. bus įgyvendinama ir mikrofinansų priemonė „Progress“, ir naujoji Mikrofinansų ir socialinio verslumo programa.

Tikslai

  • Suteikti pažeidžiamiems asmenims, norintiems pradėti arba plėtoti verslą, ir labai mažoms įmonėms daugiau mikrofinansavimo galimybių.
  • Stiprinti mikrokreditų teikėjų institucinius gebėjimus.
  • Remti socialinių įmonių plėtrą, visų pirma suteikiant joms daugiau galimybių gauti finansavimą.

Kas gali dalyvauti?

Europos Komisija verslininkų arba socialinių įmonių tiesiogiai nefinansuoja, tačiau ji sudaro sąlygas atrinktiems ES mikrokreditų teikėjams ir investuotojams į socialines įmones teikti daugiau paskolų.

Dėl finansavimo gali kreiptis nacionalinio, regioninio arba vietos lygmens viešosios ir privačiosios organizacijos, tose šalyse teikiančios mikrokreditus asmenims ir labai mažoms įmonėms ir (arba) finansuojančios socialines įmones.

Finansavimas

Mikrofinansų ir socialinio verslumo krypčiai bus skirta 21 % viso Užimtumo ir socialinių inovacijų programos biudžeto.