Navigatsioonitee

Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi mikrorahastamise ja sotsiaalse ettevõtluse tegevussuund

Mikrorahastamise ja sotsiaalse ettevõtluse tegevussuuna raames toetatakse meetmeid kahes temaatilises valdkonnas:

Kuni 2016. aastani toimib mikrokrediidirahastu „Progress” koos uue mikrorahastamise ja sotsiaalse ettevõtluse tegevussuuna programmiga.

Eesmärgid

  • Suurendada juurdepääsu mikrorahastamisele ja selle kättesaadavust nende haavatavate elanikerühmade jaoks, kes soovivad käivitada või arendada oma ettevõtet, ning mikroettevõtjate jaoks.
  • Suurendada mikrokrediidi andjate institutsioonilist suutlikkust.
  • Toetada sotsiaalsete ettevõtete arengut, eelkõige hõlbustades juurdepääsu rahalistele vahenditele.

Kes saavad osaleda?

Euroopa Komisjon ei rahasta otse ettevõtjaid või sotsiaalseid ettevõtteid, kuid võimaldab valitud mikrokrediidi andjatel ja sotsiaalsete ettevõtete investoritel ELis suurendada laenude andmist.

Rahastamist saavad taotleda riigi, piirkondlikul või kohalikul tasandil tegutsevad avalik- ja eraõiguslikud asutused, kes pakuvad mikrokrediiti isikutele ning mikroettevõtetele ja/või rahastamist sotsiaalsetele ettevõtetele asjaomases riigis.

Rahastamine

21% Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi kogueelarvest eraldatakse mikrorahastamise ja sotsiaalse ettevõtluse tegevussuunale.