Cosán nascleanúna

An ais Micreamhaoiniú agus Fiontraíocht Shóisialta de EaSI

dhá roinn théamacha a dtacaítear leo faoin ais Micreamhaoiniú agus Fiontraíocht Shóisialta:

Reáchtálfar Micreamhaoiniú Progress in éineacht leis an gclár micreamhaoinithe/fiontraíochta sóisialta nua go dtí 2016.

Cuspóirí

  • Tuilleadh micreamhaoinithe a bheith ar fáil do mhicrifhiontair agus do ghrúpaí leochaileacha ar mian leo gnólacht a bhunú, agus é a bheith níos éasca an maoiniú sin a fháil.
  • Cumas institiúideach na soláthraithe micrichreidmheasa a fhorbairt.
  • Tacú le forbairt fiontar sóisialta, go háirithe trí rochtain ar mhaoiniú a éascú.

Cé atá in ann páirt a ghlacadh ann?

Ní mhaoiníonn an Coimisiún Eorpach fiontraithe ná fiontair shóisialta go díreach, ach cuireann sé ar chumas soláthraithe micreachreidmheasa agus infheisteoirí i bhfiontair shóisialta san Aontas an méid airgid a chuireann siad ar fáil a mhéadú.

Is féidir le heagraíocht iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú más eagraíocht phoiblí nó phríobháideach í, bíodh sí náisiúnta, réigiúnach nó áitiúil, a chuireann micrichreidmheas ar fáil do dhaoine agus do mhicrifhiontair agus/nó a chuireann maoiniú ar fáil d'fhiontair shóisialta sna tíortha thuasluaite.

Cistiú

Leithdháilfear 21 % de bhuiséad iomlán EaSI ar mhicreamhaoiniú agus ar fhiontraíocht shóisialta.