Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Mikrofinansiering och socialt entreprenörskap – en del av Easi

Inom delen mikrofinansiering och socialt entreprenörskap stöds två områden:

Fram till 2016 kommer Progress för mikrokrediter att drivas parallellt med det nya programmet.

Mål

  • Öka tillgången på mikrofinansiering och göra det lättare för utsatta grupper att få finansiering för att starta eller vidareutveckla egna företag och mikroföretag.
  • Bygga upp mikrokreditgivarnas institutionella kapacitet.
  • Stödja framväxten av sociala företag, särskilt genom att göra det lättare att få finansiering.

Vem kan delta?

EU-kommissionen finansierar inte direkt företagare eller sociala företag utan gör det möjligt för utvalda mikrokreditgivare och den sociala investeringsmarknaden i EU att öka sin utlåning.

Offentliga och privata organ på nationell, regional eller lokal nivå kan ansöka om finansiering och erbjuda mikrokrediter till personer och mikroföretag och finansiering för sociala företag i de här länderna.

Finansiering

Programdelen får 21 procent av Easiprogrammets totala budget.