Cesta

Osa programu EaSI týkající se mikrofinancování a sociálního podnikání


Osa Mikrofinancování a sociálního podnikání podporuje akce ve dvou tematických částech:

Do roku 2016 bude tato nová osa fungovat paralelně s nástrojem mikrofinancování Progress.

Cíle

  • Zlepšit přístup k mikrofinancování a jeho dostupnost pro skupiny ohrožených osob, které chtějí založit a rozvinout své podnikání a pro mikropodniky
  • Zvyšovat institucionální způsobilost poskytovatelů mikroúvěrů
  • Podporovat rozvoj trhu sociálních podniků především prostřednictvím snazšího přístupu k finančním prostředkům

Kdo se může zúčastnit?

Evropská komise neposkytuje finanční prostředky přímo podnikatelům nebo sociální podnikům, nicméně vybrala poskytovatele mikroúvěrů a iinvestic do sociálních podniků v EU v zájmu navýšení věrů.

O finanční prostředky mohou zažádat organizace z řad veřejných a soukromých subjektů na celostátní, regionální a místní úrovni poskytujících mikroúvěry osobám a mikropodnikům a/nebo financujících v těchto zemích sociální podniky.

Financování

Na osu Mikrofinancování a sociálního podnikání je vyčleněno 21 % celkového rozpočtu EaSI.