Ścieżka nawigacji

Oś mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej programu EaSI

Oś mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej wspiera działania w dwóch obszarach tematycznych:

Do 2016 r. instrument mikrofinansowy Progess będzie wdrażany równolegle do osi mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej.

Cele

  • Zwiększenie poziomu mikrofinansów i dostępu do nich dla osób w trudnej sytuacji skłonnych założyć lub rozwijać własne mikroprzedsiębiorstwo
  • Zwiększenie potencjału instytucjonalnego podmiotów oferujących mikrokredyty
  • Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw społecznych, zwłaszcza poprzez ułatwianie dostępu do finansowania

Kto może uczestniczyć w działaniach?

Komisja Europejska nie finansuje bezpośrednio przedsiębiorców ani przedsiębiorstw społecznych, ale umożliwia wybranym podmiotom oferującym mikrokredyty i inwestorom finansującym przedsiębiorstwa społeczne w UE zwiększenie środków przeznaczonych na pożyczki.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje będące podmiotami publicznymi i prywatnymi ustanowionymi na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, udzielające mikrokredytów osobom oraz mikroprzedsiębiorstwom i/lub finansujące przedsiębiorstwa społeczne w wymienionych wyżej krajach.

Fundusze

Na oś mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej przypada 21 proc. całkowitego budżetu programu EaSI.