Cale de navigare

Axa Microfinanțare și antreprenoriat social - EaSI

Axa Microfinanțare și antreprenoriat social sprijină acțiuni în două secțiuni tematice:

Până în 2016, microfinanțarea Progress se va derula în paralel cu noul program de microfinanțare și antreprenoriat social.

Obiectivele axei:

  • să faciliteze accesul la micofinanțare pentru grupurile vulnerabile care doresc să înființeze sau să-și dezvolte propria întreprindere și pentru microîntreprinderi și să sporească oferta de microfinanțare
  • să dezvolte capacitatea instituțională a furnizorilor de microcredite
  • să sprijine dezvoltarea de întreprinderi sociale, în special prin facilitarea accesului la finanțare.

Cine poate participa?

Comisia Europeană nu finanțează direct antreprenorii sau întreprinderile sociale, ci le permite furnizorilor de microcredite selectați și investitorilor în întreprinderi sociale din UE să-și sporească oferta de împrumut.

Organizațiile care pot aplica pentru finanțare sunt organisme publice și private stabilite la nivel național, regional sau local, care furnizează microcreditare persoanelor fizice și microîntreprinderilor și/sau finanțare întreprinderilor sociale din aceste țări.

Finanțare

21% din bugetul total al EaSI va fi alocat axei Microfinanțare și antreprenoriat social.