Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Úřední dokumenty

Na této internetové stránce najdete úřední dokumenty, které odsouhlasila správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení, a rovněž její rozhodnutí a doporučení.

Rozhodnutí a doporučení

Řada rozhodnutí a doporučení správní komise byla aktualizována podle ustanovení novelizovaných nařízení týkajících se koordinace (starší rozhodnutí najdete níže v části se souvisejícími dokumenty).

Ostatní úřední dokumenty

Strukturované elektronické dokumenty (SED)

Aktualizovaná nařízení o koordinaci sociálních systémů po institucích z celé EU požadují, aby si mezi sebou vyměňovaly údaje elektronicky. To jim umožní systém EESSI (elektronická výměna informací o sociálním zabezpečení). Byly vytvořeny strukturované elektronické dokumenty (SED), které si budou orgány vyměňovat elektronickými postupy (tzv. Business Use Cases – BUC). To výměnu informací mezi institucemi zjednoduší a zefektivní. Do konce přechodného období v délce dvou let, tj. než bude plně zavedena elektronická výměna mezi všemi členskými státy, lze dokumenty SED předávat v tištěné podobě.

Přenositelné dokumenty (PD)

Podle aktualizovaného nařízení o koordinaci sociálních systémů se přestávají používat tištěné verze elektronických formulářů (e-formulářů). V některých případech však budou informace žadateli poskytnuty v podobě přenositelného dokumentu. Těch existuje celkem deset a patří mezi ně například Evropský průkaz zdravotního pojištění. Všechny dokumenty (až na zmíněný průkaz) mají tištěnou podobu. Vydávají se od 1. května 2010 a budou se vydávat i po skončení přechodného období.

Hlavní závěry ze zasedání správní komise

Správní komise zasedá alespoň čtyřikrát ročně. V zájmu transparentnosti se zástupci dohodli, že budou hlavní závěry ze zasedání správní komise zveřejňovat na těchto stránkách, a to s platností od červnového zasedání v roce 2016.

Za posledních šest měsíců nepřibyly žádné související zprávy.

Sdílet tuto stránku