Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Officiële documenten

De officiële documenten waarover de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels haar akkoord heeft gegeven, evenals haar beslissingen en aanbevelingen zijn beschikbaar op deze website.

Besluiten en aanbevelingen

Een aantal beslissingen en aanbevelingen van de Administratie Commissie zijn opgenomen in de bepalingen van de herziene verordeningen (voor oudere beslissingen raadpleegt u de bijbehorende documenten op deze pagina).

Overige officiële documenten

Gestructureerde elektronische documenten

Volgens de herziene coördinatieverordeningen moeten de instanties overal in de EU hun gegevens elektronisch uitwisselen. Dit moet gebeuren via het EESSI-systeem. Er zijn formulieren gemaakt (“gestructureerde elektronische documenten”) die via vaste procedures (de zogenaamde “business use cases”) moeten worden uitgewisseld. Dit maakt de uitwisseling van gegevens tussen instanties gemakkelijker en efficiënter. Er is een overgangsperiode van twee jaar vastgesteld. In die periode mogen er nog papieren versies van de elektronische formulieren worden uitgewisseld.

Draagbare documenten

Hoewel de voormalige papieren “E-formulieren” door de gemoderniseerde coördinatie verdwijnen, wordt informatie in bepaalde gevallen aan burgers verstrekt in de vorm van een draagbaar document. Er zijn in het totaal tien van dergelijke draagbare documenten, waaronder de Europese zorgpas of ziekteverzekeringskaart. Op die zorgpas na gaat het om papieren formulieren. Ze worden al sinds 1 mei 2010 afgegeven en kunnen ook na de overgangsperiode nog worden afgegeven.

Belangrijkste conclusies van de vergaderingen van de Administratieve Commissie

De Administratieve Commissie vergadert ten minste viermaal per jaar. Met het oog op transparantie hebben de delegaties besloten om de belangrijkste conclusies van deze vergaderingen te publiceren, te beginnen met de vergadering van juni 2016.

Relevant nieuws

Geen nieuws in de laatste zes maanden.

Delen