Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Službeni dokumenti

Na ovim su stranicama dostupni službeni dokumenti za koje je Administrativna komisija za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti dala suglasnost te odluke i preporuke Administrativne komisije.

Odluke i preporuke

Administrativna komisija donijela je niz odluka i preporuka u pogledu odredbi moderniziranih uredaba o koordinaciji (ako tražite starije dokumente, pogledajte povezane dokumente koji su navedeni na ovoj stranici).

Ostali službeni dokumenti

Strukturirani elektronički dokumenti (SED-ovi)

Zahtjev iz moderniziranih uredaba o koordinaciji je da se među institucijama u EU-u podaci razmjenjuju elektronički. To će se ostvariti informatičkim sustavom za elektroničku razmjenu podataka o socijalnoj sigurnosti (EESSI). Osmišljeni su strukturirani elektronički dokumenti (SED-ovi) koji će se razmjenjivati elektroničkim postupcima (slučajevi poslovne uporabe u modelu sustava). Time će razmjena podataka među institucijama postati lakša i djelotvornija. SED-ovi se mogu upotrebljavati u papirnatom obliku do kraja dvogodišnjeg prijelaznog razdoblja za uvođenje potpune elektroničke razmjene među svim državama članicama.

Prenosivi dokumenti (PD-ovi)

Prijašnji će se papirnati e-obrasci ukinuti u okviru modernizirane koordinacije, ali ponekad će se informacije koje neki građanin treba izdati u obliku prenosivog dokumenta. Ukupno postoji deset prenosivih dokumenata, među ostalim europska kartica zdravstvenog osiguranja. Svi su dokumenti osim kartice papirnati obrasci. Ti se dokumenti izdaju od 1. svibnja 2010., a nastavit će se izdavati i nakon prijelaznog razdoblja.

Glavni zaključci sastanaka Administrativne komisije

Administrativna komisija sastaje se najmanje četiri puta godišnje. Budući da žele promovirati transparentnost, delegacije su se dogovorile da će ovdje objavljivati glavne zaključke tih sastanaka počevši od sastanka u lipnju 2016.

U zadnjih šest mjeseci nije bilo povezanih vijesti.

Podijeli ovu stranicu