Impjiegi, affarijiet soċjali u inklużjoni

Dokumenti uffiċjali

Id-dokumenti uffiċjali li laħqet ftehim dwarhom il-Kummissjoni Amministrattiva għas-Sistemi tal-Koordinazzjoni tas-Sigurtà Soċjali u d-deċiżjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tagħha huma disponibbli fuq dan is-sit web.

Deċiżjonijiet u rakkomandazzjonijiet

Ġew adottati numru ta' deċiżjonijiet u rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Amministrattiva dwar id-dispożizzjonijiet tar-regolamenti dwar il-koordinazzjoni mmodernizzata (għal deċiżjonijiet eqdem, irreferi għad-dokumenti relatati ta' din il-paġna).

Dokumenti uffiċjali oħrajn

Dokumenti elettroniċi strutturati (SEDs)

Ir-regolamenti dwar il-modernizzazzjoni tal-koordinazzjoni jeħtieġu li d-data tiġi skambjata elettronikament bejn l-istituzzjonijiet madwar l-UE kollha. Dan se jsir permezz tas-sistema tal-EESSI. Id-dokumenti Elettroniċi Strutturati (SED) tfasslu u se jiġu skambjati skont proċeduri elettroniċi (l-hekk imsejħa Każijiet tal-Użu Kummerċjali). Dan se jagħmel il-komunikazzjoni tad-data bejn l-istituzzjonijiet eħfef u aktar effiċjenti. Sa tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni ta’ sentejn lejn skambju elettroniku sħiħ bejn l-Istati Membri kollha, jistgħu jintużaw verżjonijiet stampati tal-SEDs.

Dokumenti Portabbli (DP)

Taħt il-koordinazzjoni mmodernizzata l-formati stampati tal-formoli elettroniċi spiċċaw, iżda f'xi każijiet l-informazzjoni rikjesta minn ċittadin tinħareġ fil-forma ta' dokument portabbli. B'kollox jeżistu għaxar dokumenti portabbli, inkluża l-Karta Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa. Minbarra l-karta, l-oħrajn huma formoli stampati. Se jinħarġu mill-1 ta' Mejju 2010 u anke wara l-perjodu ta' tranżizzjoni.

Konklużjonijiet ewlenin tal-laqgħat tal-Kummissjoni Amministrattiva

Il-Kummissjoni Amministrattiva tiltaqa' minn tal-anqas erba' darbiet fis-sena. Bl-għan li tiġi promossa t-trasparenza, id-delegazzjonijiet qablu li jippubblikaw il-konklużjonijiet ewlenin ta’ dawn il-laqgħat hawnhekk, mil-laqgħa ta’ Ġunju 2016 ’il quddiem.

Ebda aħbar relatata fl-aħħar sitt xhur.

Ixxerja din il-paġna