Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Officiella handlingar

Här hittar du beslut, rekommendationer och andra officiella handlingar från administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen.

Beslut och rekommendationer

Den administrativa kommissionen har antagit en rad beslut och rekommendationer om de uppdaterade samordningsreglerna (för äldre beslut, se relaterade dokument på denna sida).

Övrigt

Strukturerade elektroniska handlingar

Enligt de nya samordningsreglerna ska EU-ländernas försäkringskassor utbyta uppgifter elektroniskt i Eessi-systemet. För att förenkla och effektivisera datautbytet mellan institutionerna har man tagit fram så kallade strukturerade elektroniska handlingar. Under en övergångsperiod på två år går det att använda pappersversioner av handlingarna.

Intyg för utlandet

De tidigare E-blanketterna på papper försvinner med de nya reglerna. I stället får man vid behov ett särskilt intyg för utlandet. Det finns tio sådana intyg – ett är det europeiska sjukförsäkringskortet. Alla intyg utom kortet är pappersblanketter. Intygen för utlandet utfärdas från den 1 maj 2010 och även efter övergångsperioden.

Administrativa kommissionens möten – slutsatser

Administrativa kommissionen sammanträder minst fyra gånger om året. För att öka insynen i kommissionens arbete har delegationerna enats om att publicera de viktigaste slutsatserna från mötena här, från och med mötet i juni 2016.

Inga nyheter i ämnet de senaste sex månaderna.

Dela den här sidan