Заетост, социални въпроси и приобщаване

Официални документи

На този уебсайт можете да откриете официалните документи, одобрени от Административната комисия за координация на системите за социална сигурност, както и нейни решения и препоръки.

Решения и препоръки

Административната комисия прие някои решения и препоръки във връзка с правилата за модернизирана координация (за по-стари решения вижте раздел „Документи по темата“ на тази страница).

Други официални документи

Структурирани електронни документи

Правилата за модернизирана координация изискват данните да се обменят по електронен път между институциите в целия ЕС. Това ще се извършва чрез системата EESSI. Вече са създадени структурирани електронни документи (SED), които ще се обменят в рамките на електронни процедури (т.нар. случаи на използване за бизнес цели). Така обменът на данни между институциите ще стане по-лесен и по-ефективен. До края на преходния двугодишен период, преди да се премине към изцяло електронен обмен на данни между всички държави членки, могат да се използват хартиени версии на SED.

Преносими документи

Предишните формуляри тип Е отпадат в рамките на модернизираната координация, но в някои случаи информацията, изисквана от гражданите, ще се издава под формата на преносими документи. Съществуват общо десет преносими документа, включително Европейската здравноосигурителна карта. С изключение на картата останалите представляват хартиени формуляри. Те се издават от 1 май 2010 г. и ще продължат да се издават дори след края на преходния период.

Основни заключения от заседанията на Административната комисия

Административната комисия заседава поне четири пъти годишно. За насърчаване на прозрачността делегациите се споразумяха да публикуват основните заключения от тези заседания тук, започвайки от заседанието през юни 2016 г.

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница