Заетост, социални въпроси и приобщаване

Официални документи

На този уебсайт можете да откриете официалните документи, одобрени от Административната комисия за координация на системите за социална сигурност, както и нейни решения и препоръки.

Решения и препоръки

Административната комисия прие някои решения и препоръки във връзка с разпоредбите на новите регламенти (за по-стари решения вижте „Документи по темата“ на тази страница).

Други официални документи

Структурирани електронни документи

Правилата за модернизирана координация изискват данните да се обменят по електронен път между институциите. Това ще се извършва чрез системата EESSI. С въвеждането на структурираните електронни документи се цели улесняване и повишаване на ефективността на обмена на данни между институциите. По време на преходния период между 1 май 2010 г. и влизането в експлоатация на системата EESSI могат да се използват хартиени версии на електронните документи.

Преносими документи

Предишните формуляри тип Е отпадат в рамките на модернизираната координация, но в някои случаи информацията, изисквана от гражданите, ще се издава под формата на преносими документи. Съществуват общо десет преносими документа, включително Европейската здравноосигурителна карта. С изключение на картата останалите представляват хартиени формуляри. Те се издават от 1 май и ще продължат да се издават дори след края на преходния период.

Основни заключения от заседанията на Административната комисия

Административната комисия заседава поне четири пъти годишно. За насърчаване на прозрачността делегациите се споразумяха да публикуват основните заключения от тези заседания тук, започвайки от заседанието през юни 2016 г.

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница