Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Viralliset asiakirjat

Tältä sivulta löytyvät sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikunnan hyväksymät viralliset asiakirjat sekä sen päätökset ja suositukset.

Päätökset ja suositukset

Hallintotoimikunta on hyväksynyt lukuisia päätöksiä ja suosituksia, jotka koskevat uudistettujen yhteensovittamisasetusten säännöksiä.

Muut viralliset asiakirjat

SED-asiakirjat

Uusien sosiaaliturvan yhteensovittamissääntöjen mukaan EU:n sosiaaliturvalaitosten välinen tietojenvaihto on hoidettava sähköisesti. Tietoja vaihdetaan EESSI-järjestelmän avulla. Laitokset käyttävät SED-asiakirjoja eli rakenteisia sähköisiä asiakirjoja, ja tietojenvaihdossa noudatetaan määrättyjä sähköisiä prosesseja (ns. Business Use Case -käyttötapauksia). Näin laitosten välinen tietojenvaihto helpottuu ja nopeutuu. Jäsenmaiden on siirryttävä täysin sähköiseen tietojenvaihtoon kahden vuoden mittaisen siirtymäkauden aikana, mutta siirtymävaiheessa voidaan vielä käyttää SED-asiakirjojen paperiversioita.

PD-asiakirjat

Entiset E-paperilomakkeet jäävät pois käytöstä sääntöuudistuksen myötä, mutta joissakin tapauksissa tietoja voidaan antaa kansalaisille ns. esitettävän asiakirjan eli PD-asiakirjan muodossa. PD-asiakirjoja on yhteensä kymmenen. Yksi niistä on eurooppalainen sairaanhoitokortti. Korttia lukuun ottamatta PD-asiakirjat ovat paperilomakkeita. Lomakkeet otettiin käyttöön 1.5.2010, ja niitä käytetään vielä siirtymävaiheen jälkeenkin.

Hallintotoimikunnan kokousten keskeiset päätelmät

Hallintotoimikunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Avoimuuden edistämiseksi valtuuskunnat ovat sopineet kokousten keskeisten päätelmien julkaisemisesta verkkosivuilla kesäkuun 2016 kokouksesta alkaen.

Jaa tämä sivu