Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Uradni dokumenti

Na tem spletišču so na voljo uradni dokumenti, ki jih je odobrila Upravna komisija za koordinacijo sistemov socialne varnosti, ter njeni sklepi in priporočila.

Sklepi in priporočila

Upravna komisija je sprejela številne sklepe in priporočila v zvezi z novimi predpisi o posodobljeni koordinaciji (starejše sklepe lahko poiščete prek sorodnih dokumentov na tej strani).

Drugi uradni dokumenti

Strukturirani elektronski dokumenti

Po predpisih o posodobljeni koordinaciji mora izmenjava podatkov med nosilci socialne varnosti potekati elektronsko, kar bo omogočal sistem EESSI. Strukturirani elektronski dokumenti se izmenjujejo elektronsko prek primerov poslovne uporabe (Business Use Cases), kar bo omogočilo lažje in učinkovitejše. sporočanje podatkov med nosilci. Do konca dvoletnega prehodnega obdobja za uveljavitev popolne elektronske izmenjave med državami članicami se lahko uporabljajo tiskane različice teh dokumentov.

Prenosni dokumenti

S posodobljeno koordinacijo ni več „obrazcev E“, vendar bo v nekaterih primerih odgovor na zahtevek državljana v obliki prenosnega dokumenta. Skupaj z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja je prenosnih dokumentov deset. Razen kartice so vsi v papirni obliki. Izdajajo se od 1. maja 2010 in tudi po prehodnem obdobju.

Glavni sklepi na sestankih Upravne komisije

Upravna komisija se sestane najmanj štirikrat letno. V interesu transparentnosti so se delegacije dogovorile, da glavne sklepe sestankov objavijo na tej strani, in sicer od junijskega sestanka 2016 dalje.

Ni sorodnih novic v zadnjih šestih mesecih.

Povej naprej