Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Úradné dokumenty

Na tejto webovej lokalite nájdete úradné dokumenty odsúhlasené správnou komisiou pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia a jej rozhodnutia a odporúčania.

Rozhodnutia a odporúčania

Vo vzťahu k ustanoveniam nariadení o modernizovanej koordinácii prijala správna komisia niekoľko rozhodnutí a odporúčaní (staršie rozhodnutia vyhľadajte prostredníctvom súvisiacich dokumentov na tejto stránke).

Ďalšie úradné dokumenty

Štruktúrované elektronické dokumenty (ŠED)

V zmysle nariadení o modernizovanej koordinácii sa vyžaduje, aby si inštitúcie v EÚ vymieňali údaje elektronicky. Výmena sa bude uskutočňovať prostredníctvom systému EESSI (elektronická výmena informácií o sociálnom zabezpečení). Navrhnuté štruktúrované elektronické dokumenty (ŠED) sa budú vymieňať v súlade s elektronickými postupmi (tzv. prípady prevádzkového použitia – Business Use Cases). Vďaka tomu sa zjednoduší a zefektívni oznamovanie údajov medzi inštitúciami. V prechodnom období dvoch rokov, počas ktorého sa zavedie úplná elektronická výmena medzi všetkými členskými štátmi, sa môžu používať papierové verzie štruktúrovaných elektronických dokumentov.

Prenosné dokumenty (PD)

Nové platné predpisy o modernizovanej koordinácii zrušia papierové „formuláre E“, v niektorých prípadoch sa však údaje požadované občanmi budú vystavovať vo forme prenosného dokumentu. Spolu existuje desať prenosných dokumentov vrátane európskeho preukazu zdravotného poistenia. S výnimkou preukazu ide o papierové formuláre, ktoré sa vydávajú od 1. mája 2010. Vydávať sa budú aj po skončení prechodného obdobia.

Hlavné závery zasadnutí správnej komisie

Správna komisia zasadá aspoň štyrikrát ročne. V záujme podporenia transparentnosti sa delegácie dohodli, že sa hlavné závery z týchto zasadnutí budú uverejňovať na tejto stránke, počnúc zasadnutím v júni 2016.

Súvisiace správy

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku