Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Officielle dokumenter

Du kan finde de officielle dokumenter, som Den Administrative Kommission for Samordning af Sociale Sikringssystemer har accepteret, samt dens afgørelser og henstillinger på dette site.

Afgørelser og henstillinger

Der er vedtaget en række afgørelser og henstillinger fra Den Administrative Kommission om bestemmelserne i de opdaterede forordninger om samordning (ældre afgørelser finder du i de pågældende dokumenter på denne side).

Andre officielle dokumenter

Strukturerede elektroniske dokumenter (SED'er)

I henhold til reglerne om moderniseret koordinering skal informationer udveksles elektronisk mellem institutionerne i EU. Dette sker via EESSI-systemet. Der er udarbejdet strukturerede elektroniske dokumenter (SED), og de vil blive udvekslet efter elektroniske procedurer (såkaldte "Business Use Cases"). Dette vil lette og effektivisere datakommunikation mellem institutionerne. I overgangsperioden på to år før alle EU-landene skal bruge elektronisk udveksling fuldt ud, kan der bruges papirudgaver af SED'erne.

Dokumenter i papirform og kort

De tidligere "E-formularer" i papirudgave forsvinder med den moderniserede koordinering, men i visse tilfælde udstedes de oplysninger, som borgeren skal bruge, i form af såkaldte personbårne dokumenter. Der findes i alt 10 typer personbårne dokumenter, bl.a. det europæiske sygesikringskort. De andre dokumenter er papirblanketter. De udstedes fra den 1. maj 2010 og også efter overgangsperioden.

Hovedkonklusionerne fra Den Administrative Kommissions møder

Den Administrative Kommission træder sammen mindst fire gange om året. For at fremme gennemsigtighed har delegationerne indvilliget i at offentliggøre de væsentligste konklusioner af disse møder her, fra og med mødet i juni 2016.

Der er ingen relaterede nyheder fra de seneste 6 måneder.

Del denne side