Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Důchody

Žijete v členském státě EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku nebo Švýcarsku a pracovali jste v jedné či více z těchto zemí? V takovém případě se na vás vztahují následující pravidla.

Kdo vám vyplácí váš důchod?

  • Než dosáhnete věku odchodu do důchodu, je v každé zemi uchováván záznam o vašem pojištění.
  • Každá země, ve které jste byli pojištěni nejméně jeden rok, vám bude vyplácet starobní důchod, jakmile dosáhnete věku, kdy se v dané zemi odchází do důchodu.  Platili jste si pojištění v některé ze zemí po kratší dobu? Nahlédněte do odpovědí na časté dotazy.
  • Jestliže jste například pracovali ve třech různých zemích, budou vám odděleně vypláceny tři starobní důchody.

Jak se váš důchod vypočítá?

Váš důchod se vypočítá na základě záznamu o vašem pojištění v každé zemi. Částka, kterou vám každá země bude vyplácet, bude úměrně odpovídat délce vašeho sociálního zabezpečení. Obdržíte tzv. souhrn neboli dokument P1, ve kterém bude uveden přehled rozhodnutí, která každá země učinila ve věci vaší žádosti.

Ve které zemi byste si měli zažádat o důchod?

O důchod byste měli zažádat v zemi svého bydliště, i když jste vykonávali pracovní činnost v několika různých státech. Výjimkou je situace, kdy jste v zemi svého bydliště nikdy nepracovali. V takovém případě byste si měli podat žádost ve státě, v němž jste pracovali naposled. Kontaktní orgán najdete v našem adresáři

Budete žít v důchodu v jiné zemi? 

Váš důchod vám bude vyplácen bez ohledu na místo vašeho pobytu či bydliště (v 27 členských státech EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku nebo Švýcarsku). Podmínky, které platí pro jiné země, uvádíme v odpovědích na časté dotazy

Další informace o vašich právech v jednotlivých zemích

Ostatní důchody 

Všeobecně platí, že pravidla, které se vztahují na starobní důchody, se rovněž vztahují na invalidní důchody a vdovské a sirotčí důchody.

Další informace 

Další informace o tom, jak žádat o důchod, uplatnit nárok na zdravotní péči, o věku odchodu do důchodu a dalších souvisejících tématech najdete v odpovědích na časté dotazy

Státní důchod ze zahraničí (Vaše Evropa)

Sdílet tuto stránku